Seimas penktadienį priėmė tai numatančias Akcinių bendrovių įstatymo pataisas: už balsavo 68 Seimo nariai, o susilaikė du.

„Šioje vietoje įstatymo lygmenyje aiškiai ir išsamiai išrašomi nepriklausomumo standartai, kurie užtikrina tai, kad jie veiks ne kažkieno interesais, o bendrajam gėriui. Ir šitie standartai dabar atitinka tokius, kokie yra tarptautinėse rinkose nusistovėję“, – teigė Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis Virgilijus Poderys.

Pataisos numato, kad ne mažiau kaip trečdalis valdybos narių bent metus negalės vadovauti šiai bendrovei su ja susijusiai įmonei ar joje dirbti, neturėti su jomis verslo ryšių, nebūti susiję su įmonės auditoriais, nebūti jų stebėtojų tarybos nariais arba akcininkais, valdančiais daugiau nei penktadalį balsų. Valdyboje negalės dirbti tokių akcininkų ar vadovų artimieji – nuo sutuoktinių iki vaikaičių ir jų sutuoktinių.

Tokių pareigų negalės užimti ir tie, kurie bendrovės kolegialaus organo nariu buvo ilgiau kaip 10 metų.

Taip pat Seimas pakeitė ir tokių įmonių stebėtojų tarybų sudarymą ir nustatė, kad analogiškus kriterijus turės atitikti ir trečdalis stebėtojų tarybos narių.