„Pareiškėjai nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti atrankoje ir pačiai paaiškinti, kaip galėtų atlikti paskirtas darbo funkcijas, papasakoti, kokių pakeitimų reikėtų. Bendrovė galėjo bent pabandyti pirmąjį pokalbį vykdyti naudojantis informacinėmis technologijomis – esama įvairių programų ir būdų nuotoliniams vaizdo susitikimams organizuoti“, – trečiadienio pranešime teigia lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.

Gegužės 26 dienos sprendime teigiama, jog kontrolieriaus įstaiga gavo klausos negalią turinčios moters skundą, jog ji kandidatavo į banko operacijų specialistės pareigas. Ji nurodė, jog atitiko keliamus reikalavimus ir iš banko darbuotojos sulaukė laiško, kuriame buvo siūloma dėl šios darbo pozicijos pasikalbėti telefonu.

Pareiškėja informavo, jog neprigirdi, todėl bendrauti gali elektroniniu paštu, žinutėmis arba gyvai. Ji nurodė, jog puikiai skaito iš lūpų ir kalba, taip pat ir anglų kalba, gali bendrauti raštu.

Vėliau ji gavo atsakymą, jog jos kandidatūra nebebus svarstoma, nes darbo metu be kitų funkcijų reikia ir daug komunikuoti ir dirbti didelėse komandose.

Pareiškėjos teigimu, atsisakius svarstyti jos kandidatūrą, jai net nebuvo suteikta galimybė pristatyti savo kompetencijas.

Bankas, atsakydamas į kontrolieriaus tarnybos užklausą, nurodė, jog komunikavimas yra viena iš pagrindinių šios pareigybės funkcijų ir jog vertino galimybes pritaikyti pareiškėjai darbo vietą, tačiau teigia neturėjęs objektyvių galimybių to padaryti.

„Kasdien, sprendžiant iškilusius klausimus, reikalinga komunikuoti telefonu su kitų šalių banko klientų aptarnavimo skyrių darbuotojais bei kitų bankų atstovais, bankas neturi jokių galimybių daryti įtakos minėtiems asmenims naudoti kitas nei visiems įprastas ir patogias žodinio komunikavimo priemones“, – kontrolierės sprendime cituojami banko pateikti argumentai.

Bankas taip pat teigia planavęs kandidatę pakviesti į pokalbį gyvai, tačiau tai padaryti sutrukdė šalyje įvestas karantinas.

Tačiau Kontrolieriaus tarnyba atkreipia dėmesį, jog didžioji dalis pareigybei numatyto darbo atliekama kompiuteriu, be to, pareiškėjai nesudaryta galimybė paaiškinti apie savo negalios pobūdį, išsiaiškinti, kokiais būdais ji galėtų atlikti darbą.

Kontrolierė taip pat kritiškai įvertino tai, jog vaizdo pokalbio su kandidate karantino metu nebuvo įmanoma atlikti dėl techninių trikdžių ir konstatavo, jog bankas nevertino, kaip pareiškėjai sudaryti galimybes dirbti.

Į tai atsižvelgiant, kontrolierė įspėjo banką dėl padaryto pažeidimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui, tačiau SEB grupės paslaugų centro filialo Lietuvoje personalo vadovė Rūta Valatkienė BNS sakė, jog bankas sprendimo skųsti neplanuoja.

Pasak jos, ši situacija susiklostė dėl žmogiškosios klaidos.

„Labai apgailestaujame dėl žmogiškos klaidos atrankos procese ir dėl vėliau susiklosčiusios situacijos. Suprantame, kad situacija yra jautri. Lygios galimybės ir įtrauktis mums yra svarbūs, įdarbindami naujus darbuotojus vadovaujamės aukščiausiais darbuotojų lygybės ir įtraukties principais“, – teigė ji.

Pasak R. Valatkienės, SEB grupės paslaugų centre dirba žmonių su negalia, o įdarbinimo ir atrankos procesuose numatyta, kaip sudaryti sąlygas negalią turintiems kandidatams dalyvauti atrankose ir dirbti organizacijoje.

„Situaciją analizuojame organizacijos viduje. Dar kartą atkreipėme atrankas organizuojančių darbuotojų ir komandų vadovų dėmesį į mūsų vidinius procesus, kad atrankos į darbą metu negalią turintiems žmonėms būtų sudarytos visos sąlygos būti išklausytiems ir išgirstiems bei kartu su darbdavio atstovais rasti tinkamiausius sprendimus“, – pabrėžė SEB atstovė.

R. Valatkienės teigimu, į lygių galimybių kontrolierių besikreipęs asmuo kviečiamas ir toliau kandidatuoti į atviras pozicijas SEB grupės paslaugų centre ir dalyvauti atrankos procese.