Seimas balandį ėmėsi svarstyti minėtus siūlymus.

Finansų ministerija siūlo ministrų kabinetui iš esmės pritarti Seimo Mišrios narių grupės atstovo Mindaugo Puidoko iniciatyvai lengvatinį 5 proc. PVM tarifą taikyti ir elektroniniais ryšiais publikuojamiems laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, tačiau pasiūlyti Seimui jį tobulinti. Projekto tikslas – įgyvendinti PVM suvienodinimą visoms žiniasklaidos priemonėms.

Ministerija kartu siūlo nepritarti konservatoriaus Antano Matulo projektui, kuriuo siūloma lengvatinį 5 proc. PVM tarifą taikyti ir nereceptiniams vaistams. Taip pat rekomenduojama nepritarti ir konservatorių Ingridos Šimonytės ir Mykolo Majausko siūlymams lengvatinį 9 proc. PVM tarifą nustatyti maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais.

„Nustačius lengvatinį tarifą nereceptiniams vaistams valstybės biudžetas per metus netektų apie 35 mln. eurų, o nustačius lengvatinį tarifą maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais, – apie 90 mln. eurų PVM pajamų“, – teigia Finansų ministerija.

Be to, pasak jos, gali būti nepasiektas A. Matulo iniciatyvos tikslas, tai yra, padaryti nereceptinius vaistus prieinamus didesnei daliai mažesnes pajamas gaunančių žmonių ir sumažinti jų patiriamas išlaidas, „nes praktika rodo, kad prekės ir paslaugos, kurioms sumažinamas PVM tarifas, iš esmės nepinga“, teigia ministerija.

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms šiuo metu taikomas, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams.

I. Šimonytės ir M. Majausko siūlymas teikiamas kaip viena iš ekonominės krizės padarinius sušvelninti galinčių priemonių. Lietuvos pramonininkų konfederacija siūlo pritarti šių dviejų Seimo narių parengtoms pataisoms. Dabar maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms yra taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Šiuo metu 5 proc. PVM tarifas taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (arba) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip keturis penktadalius viso leidinio ploto.

„Pažymėtina, kad dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo leidiniams apimties praplėtimo valstybės biudžetas per metus papildomai netektų apie 1 mln. eurų pajamų iš PVM“, – komentuodama M. Puidoko siūlymą aiškina ministerija.

Šalyje galioja du lengvatiniai – 5 proc. ir 9 proc. – PVM tarifai.