Taip pat G. Sabeckis įpareigotas per visą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti pagal darbo sutartį ir neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Per šį laikotarpį, dėl turto pasisavinimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo nuteistam telšiškiui teks atlyginti ir kredito unijai padarytą daugiau nei 84 tūkst. eurų žalą.

Kartu su juo teista unijos iždininkė Nomeda Jacenkienė nuo baudžiamosios atsakomybės dėl padėjimo apgaulingai tvarkyti apskaitą buvo atleista pagal laidavimą. Teismo sprendimu N. Jacenkienė įpareigota per šešis mėnesius sumokėti daugiau nei 560 eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nusikaltimų asmenų fondą.

Bylos duomenimis, 2016-2017 metais G. Sabeckis, būdamas Telšiuose veikusios kredito unijos „Žemaitijos iždas“ vadovu, pasisavino beveik 90 tūkst. eurų vertės turtą – pinigines lėšas, daiktus, statybines medžiagas.

2016-ųjų rugsėjį ir 2017-ųjų sausį G. Sabeckis pateikė kredito unijos buhalterinę apskaitą tvarkiusiai bendrovei kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodė išmokėjęs 14 tūkst. eurų dviem asmenims. Nustatyta, kad pinigus iš tiesų pasisavino pats unijos vadovas.

Taip pat panašiu laikotarpiu jis iš kredito unijos seifo paėmė beveik 72 tūkst. eurų ir neužfiksavo to jokiuose apskaitos dokumentuose.

2017-ųjų sausį, veikdamas kartu su N. Jacenkiene, kredito unijos vadovas suklastojo du grynųjų pinigų paėmimo kvitus, kuriuose nurodė 20 tūkst. eurų grąžinantis dviem terminuoto indėlio sutartis nutraukiantiems indėlininkams. Nustatyta, kad ir šiuos pinigus pasisavino G. Sabeckis.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad G. Sabeckis pasisavino ir 4 tūkst. eurų vertės kredito unijos pastatui remontuoti skirtas medžiagas, kurias panaudojo savo sūnaus namo remontui.

Teisme G. Sabeckis savo kaltę pripažino iš dalies, o N. Jacenkienė kaltę pripažino visiškai.

Bylą nagrinėjęs teismas konstatavo, jog kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos yra įrodytos pačių kaltinamųjų, liudytojų parodymais, kita byloje esančia surinkta medžiaga.

Bankrutavusios kredito unijos „Žemaitijos iždas“ civilinis ieškinys teisme patenkintas iš dalies – priteisiant unijai iš G. Sabeckio 84241,28 eurų turtinės žalos atlyginimo.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.