LBA Komunikacijos vadovės Valerijos Kiguolienės teigimu, asociacijos administraciniai kaštai finansuojami iš surenkamo nario mokesčio, o vykdomi projektai ir iniciatyvos – iš jiems skirtų tikslinių įnašų.

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) narių mokesčiai menkesni. Finansinės veiklos ataskaitoje už 2019-uosius nurodoma, kad LVK iš viso gavo 1,814 mln. eurų pajamų, iš kurių beveik 231,5 tūkst. eurų siekia narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai.