Gairių nuostatomis siekiama nustatyti, kad 5G ryšys Lietuvoje turi būti pradėtas diegti 2021 metais. Iki 2020 metų pabaigos turėtų būti priskirti radijo dažniai (kanalai) ir paskelbtas jų aukcionas, iki 2022 metų jis turėtų būti įdiegtas bent viename iš didžiausių pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestų, o iki 2023 metų įdiegtas penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose.

Iki 2025 metų 5G ryšys turi būti įdiegtas miestų teritorijose, tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica”, „Rail Baltica”) ir kituose magistraliniuose keliuose ir valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose.

Susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte taip pat siūloma numatyti atsakingas ministerija už gairių nuostatų įgyvendinimą – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų, Ekonomikos ir inovacijų bei Vidaus reikalų ministerijas.

Taip pat siekiama Ryšių reguliavimo tarnybai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai pasiūlyti dalyvauti įgyvendinant gaires.

Susisiekimo ministerija nurodo, kad strateginis uždavinys iki 2025 metų yra diegti būsimų kartų tinklų technologijas ir jas užtikrinti didžiausiuose miestuose ir sausumos transporto magistralėse.Taip pat siekiama užtikrinti geresnės jungimosi prie interneto kokybės per duomenų atsisiuntimo spartą.