Bendra akcijų įsigijimo sandorių suma – 319,6 tūkst. eurų, pranešama „Nasdaq Vilniaus“ biržoje.

Akcijų įsigyta siekiant suteikti jų banko ir banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams.

2020 m. balandžio 10 d. darbuotojams kaip dalis metinio kintamojo atlygio už 2019 metus suteikta opciono teisė 2023 m. balandžio 14 d. neatlygintinai gauti 2 491 317 banko akcijų, primena ELTA.

Šiaulių bankas pasirašė opcionų sutarčių su banko ir jo patronuojamųjų įmonių darbuotojais, kuriems teisės aktų ir banko vidaus dokumentų nustatyta tvarka mokamas metinis kintamasis atlygis, kurio dalis turi būti išmokama banko akcijomis.