Akcijos „Nasdaq“ Vilniaus biržos oficialaus siūlymo rinkoje bus superkamos gegužės 13–19 dienomis, maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,41 euro, pranešė Šiaulių bankas.

Supirktos akcijos bus perduotos banko ir patronuojamųjų įmonių darbuotojams pagal perdavimo aktus.

Šis akcijų supirkimas nėra susijęs su kovo pabaigoje vykusio Šiaulių banko akcininkų susirinkimo sprendimu supirkti savų akcijų. Tuomet bankui leista per 18 mėnesių supirkti iki 10 proc. savo įstatinio kapitalo.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.