Anot jos, toks EK palaiminimas suteiktas su daugeliu išlygų, įskaitant tokias, kad valstybės lėšomis sanuojamos įmonės nemokėjo dividendų ar premijų per ataskaitinį laikotarpį iki esminių finansinių sunkumų dėl šios krizės atsiradimo.

Be to, mokesčių mokėtojų lėšomis gelbėjamos įmonės privalės išsamiai paaiškinti, kam panaudos valstybinę finansinę injekciją, o jos pagalba turės prisidėti prie ES tikslų pereiti prie ekologiškos ir skaitmeninės ekonomikos.

Iš esmės, valstybės intervencija į ekonomiką galima tik įvertinant visuomenės interesą, teigiama išsamiuose tokio Europos Komisijos sprendimo paaiškinimuose, kurių akcentas – šia priemone siekiama išvengti masinių bankrotų bei drastiško nedarbo augimo.

Valstybės lėšomis rekapitalizuojamos įmones turės turėti aiškią jų išvalstybinimo ateityje strategiją, o valstybės dalyvavimo jų valdyme daugiau nei šešerius metus atveju turės būti parengti jų restruktūrizavimo planai.