„Šiandien mums pavyko susitarti dėl finansinio instrumento, kurio apimtis sieks iki 2 proc. euro zonos valstybių narių BVP, finansavimo sąlygų. Jo pagalba bus galima finansuoti tiesiogines ir netiesiogines sveikatos priežiūros, gydymo ir su prevencija susijusias išlaidas, patirtas dėl COVID-19 krizės. Tai atveria Lietuvai dar vieną finansavimo alternatyvą. Prireikus, galėtume pasiskolinti iki 1 mlrd. eurų“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Vaizdo konferencijos būdu vykusiame Euro grupės posėdyje sutarta dėl instrumento veikimo laikotarpio, paskolų trukmės ir skolinimosi įkainių, taip pat dėl finansuotinų sričių. Šis ESM finansinis instrumentas kuriamas esamo ESM instrumento – Griežtesnių sąlygų kredito linijos (ECCL) – pagrindu.

Numatoma, kad instrumentas, valstybės narėms užbaigus nacionalines procedūras, bus formaliai patvirtintas gegužės 15 d. ESM Valdytojų taryboje. Pagal atliktus institucijų vertinimus, visos euro zonos valstybės narės atitinka tinkamumo kriterijus ir, prireikus, galėtų kreiptis dėl finansavimo iš šio instrumento.

Vidutinė suteiktų paskolų trukmė, kaip pažymima pranešime, negalės būti ilgesnė nei 10 metų. Pasinaudoti finansavimu pagal šią kredito liniją bus galima iki 2022 m. gruodžio 31 d.

ESM – prieš dešimtmetį sukurtas euro zonos krizių valdymo mechanizmas, turintis 410 mlrd. eurų skolinimosi pajėgumą, teikia euro zonos šalims finansinę pagalbą paskolų forma. ECCL naudojimui kovoje su COVID-19 finansinėmis ir ekonominės pasekmėmis sutarta balandžio 9 d. vykusioje Euro grupėje bei balandžio 23 d. Europos Vadovų Taryboje.