Kaip teigiama aiškinamajame rašte, įstatymo projekto tikslas – sumažinti verslui tenkančius finansinius nuostolius dėl draudimo vykdyti veiklą nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos, karantino laikotarpiu.

Argumentuojama, kad, įtvirtinus tokį teisinį reguliavimą, lošimų organizatoriui nebūtų taikoma prievolė mokėti fiksuotą mokestį už neeksploatuojamus lošimo įrenginius, nes leidimas būtų sustabdytas.

Pažymima, kad automatinis leidimo sustabdymas nesukurtų papildomos administracinės naštos verslui, o priežiūros institucijai ji būtų minimali – apie leidimų sustabdymą ir sustabdymo panaikinimą Lošimų priežiūros tarnyba informuotų Valstybinę mokesčių inspekciją.

Šiuo metu Azartinių lošimų įstatymas nenumato galimybės sustabdyti leidimo galiojimo.