Šiaulių bankas pranešė pirmadienį gavęs LB sprendimą, kad atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, nuspręsta metams atidėti dar neįsigaliojusių kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervo įsigaliojimo terminus. Todėl Šiaulių bankui anksčiau nustatytas 1 proc. kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas įsigalios 2021 metų gruodžio 31 dieną.

Šiuo metu Šiaulių bankui taikomas 9,4 proc. bendrojo kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimas. 2019 metų pabaigoje faktinis Šiaulių banko grupės bendrasis kapitalo pakankamumo koeficientas, į kurį nebuvo įtrauktas 2019 metais uždirbtas pelnas, sudarė 16,2 procento.

Lietuvoje sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžiai gali svyruoti nuo 0 iki 2 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.