Kaip ir prognozavo dauguma ekspertų, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir toliau sudarys rekordinius 0 proc., o palūkanų norma, naudojantis ribinio skolinimosi galimybe, – 0,25 procento.

Palūkanų norma, naudojantis indėlių galimybe, tebesudarys minus 0,5 procento.

ECB po posėdžio paskelbtame pranešime pažymėjo, jog normos dabartiniuose ar žemesniuose lygiuose liks tol, kol infliacija euro zonoje priartės prie euro zonos centrinio banko taikomo tikslinio lygio.

ECB taip pat paskelbė pradedantis įgyvendinti naują ilgalaikio euro zonos bankų kreditavimo programą, sumažino tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) palūkanų normą ir pareiškė esantis pasirengęs padidinti Skubios turto pirkimo dėl pandemijos programos (angl. Pandemic Emergency Purchase Programme, arba PEPP), apie kurią buvo paskelbta kovo mėnesį, apimtį, kuri šiuo metu sudaro 750 mlrd. eurų.

Įgyvendinant naujas netikslines pandemines skubias ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (angl. non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations, arba PELTRO), apie kurias paskelbė euro zonos centrinis bankas, bus siekiama palaikyti likvidumą euro zonos finansų sistemoje ir užtikrinti sklandų pinigų rinkų veikimą, pažymima ECB paskelbtame pranešime.

Šią programą bus pradėta įgyvendinti gegužės mėnesį.

ECB taip pat sušvelnino trečiosios serijos TITRO (TITRO III) sąlygas ir pagal šią programą teikiamoms paskoloms taikoma palūkanų norma bus 50 bazinių punktų mažesnė už indėlių normą.

Be to, ECB pažadėjo obligacijų pirkimą pagal PEPP tęsti tol, kol Valdančioji taryba nuspręs, jog „koronaviruso pandemijos sukelta krizė baigėsi, ir bet kuriuo atveju iki šių metų pabaigos“.

„Valdančioji taryba yra visiškai pasirengusi didinti PEPP apimtį ir koreguoti jos parametrus – kiek reikės ir kol reikės, – pažymima pranešime. – Bet kuriuo atveju, Valdančioji taryba yra pasirengusi prireikus pakoreguoti visas turimas priemones, kad galėtų užtikrinti tvarų infliacijos euro zonoje artėjimą prie tikslinio lygio.“