„Pritaikėme griežčiausią poveikio priemonę, kokią savo sankcijų arsenale turi Lietuvos bankas, principingai reaguodami į šioje įstaigoje išaiškintus šiurkščius ir sistemingus teisės aktų pažeidimus. Dėl netvarkos įstaigoje jos teikiamos paslaugos viršijo jai išduotos licencijos ribas, buvo skylėta galimo pinigų plovimo stabdymo užkarda, trūko reikiamos klientų lėšų apsaugos. Šiuo nutarimu siunčiame aiškią žinią rinkai ir vartotojams, kad netinkama mokėjimo įstaigų veikla nebus toleruojama“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus Bruc Bond, UAB, veiksmų tyrimą, nustatyta, kad įstaiga laikė klientų lėšas ilgiau, negu tai leido įstaigos turima mokėjimo įstaigos licencija. Tuo naudodamas įstaiga leido elektroninius pinigus, nors tai daryti draudžiama neturint tam reikalingos licencijos, suteikiančios teisę leisti elektroninius pinigus.

Įstaiga taip pat pažeidė mokėjimo įstaigoms keliamus klientų lėšų apsaugos reikalavimus: ji ilgą laiką didžiąją dalį klientų lėšų saugojo kredito įstaigose, tačiau nebuvo numatyta, kaip užtikrinama mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsauga. Nustatyta, kad įstaigos lėšos nebuvo atskirtos nuo klientų lėšų, nors taip turi būti padaryta dėl lėšų saugumo.

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad įstaiga ilgiau nei metus priežiūrai skirtose ataskaitose Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie savo ir klientų lėšų likučius. Šis pažeidimas ne tik rodo įstaigos vidaus kontrolės ir rizikų valdymo trūkumus, bet ir kelia grėsmę, kad gali būti pažeisti įstaigos klientų esminiai interesai, nes Lietuvos bankas, negaudamas tikslių finansinių duomenų, neturi galimybės užtikrinti tinkamą įstaigos priežiūrą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus „Bruc Bond“ tikslinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities inspektavimą, buvo nustatyti šiurkštūs ir sistemingi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinimu, kliento ir kliento atstovo tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu, darbuotojų tinkamu supažindinimu su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais.

Inspektavimo metu taip pat buvo nustatyta, kad įstaigos taikomos kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemonės buvo formalios, neveiksmingos ir nepakankamos siekiant užtikrinti, kad laiku būtų pastebėtos įtartinos kliento operacijos ir (arba) veikla, įstaiga nevaldė rizikos, kad ja nėra ar nebus pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.

Įvertinusi visas aplinkybes, Lietuvos banko valdyba panaikino „Bruc Bond“ mokėjimo įstaigos licenciją. Tai reiškia, kad bendrovė neturi teisės teikti mokėjimo paslaugų, išskyrus atvejus, kai būtina atsiskaityti su esamais klientais. Ji privalo viešai ir plačiai informuoti klientus apie panaikintą licenciją ir paskelbti, kaip grąžins lėšas klientams. Iki visiško atsiskaitymo bendrovė privalės nustatytu dažnumu informuoti Lietuvos banką apie lėšų grąžinimo klientams eigą.

Įmonė: esame šokiruoti dėl šio sprendimo

„Bruc Bond“ akcininkas Eyalas Nachumas atsiųstame komentare tvirtina, kad sprendimas yra ypač griežtas, nes nė vienas klientas pinigų neprarado, o reguliavimas buvo dviprasmiškas.

„Esame nustebinti Lietuvos banko sprendimu sustabdyti mūsų įmonės licenciją. Jį gerbiame, įgyvendinsime pilna apimtimi, tačiau neslepiu – esame šokiruoti“,– rašoma komentare.

Anot įmonės, į Lietuvos banką buvo kreiptasi jų pačių iniciatyva dėl trūkstamo aiškumo, o priimtas sprendimas yra neproporcinga reakcija.

„Jautėmės, kad atsidūrėme reguliavimo pilkojoje zonoje, kai teisės aktai gali būti traktuojami keleriopai. Klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims turiu akcentuoti kelis dalykus.

Pirma, nėra įvykę jokių pinigų plovimo atvejų. Antra, nebuvo piktnaudžiaujama klientų lėšomis. Trečia, nebuvo užfiksuota jokių klientų skundų ir nė vienas iš jų nebuvo svarstomas Lietuvos bankui priimant sprendimą. Paantrinsiu mūsų advokatui Michael McKee iš pasaulinės advokatų kontoros DLA Piper, kuris sprendimą vertina kaip labai griežtą, nes nė vienas klientas neprarado pinigų, o pažeidimai buvo procedūrinio pobūdžio.

Lietuvą įmonės steigimui pasirinkome ne dėl licencijavimo, bet dėl šalies žmonių įgūdžių, išsilavinimo bei šalies kultūros. Mūsų klientai žino, kad mes siūlome kelis skirtingus produktus pagal kelis reguliavimo ir licencijavimo tipus. Todėl ketiname toliau teikti visas paslaugas, kurių šis sprendimas neapims. Šiuo metu vertiname visas galimybes padėti savo klientams ir palengvinti bankines paslaugas tiems, kuriems jų reikia. Mes tikimės, kad ir po šio sprendimo galėsime toliau tęsti veiklą Lietuvoje“, – komentuoja E. Nachumas.

„Bruc Bond“ mokėjimo įstaigos licencija galiojo nuo 2016 m. spalio 13 d.