Į „Delfi“ kreipėsi medicininių kaukių už 29 tūkst. eurų iš Kinijos užsisakęs verslininkas ir stebėjosi, kad jam buvo priskaičiuoti muitų pramoninėms prekėms pridėtinės vertės mokesčiai (iš viso 8971 euras).

Muitinės atstovė paaiškino, kad šiuo metu, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kai kurioms asmens apsaugos prekių rūšims netaikomos atitikties vertinimo procedūros, tačiau su mokesčiais tai nieko bendro neturi.

Įvežti paprasčiau

Kaip rašoma kovo 20 dienos Muitinės pranešime, atitikties vertinimo procedūros netaikomos šioms įvežamoms medicininėms prekėms: vienkartinėms nesterilioms veido kaukėms, vienkartinei nesteriliai aprangai (kepuraitėms, chalatams, antbačiams, kombinezonams su gobtuvu) ir nesterilioms vienkartinėms pirštinėms.

„Kadangi šios asmens apsaugos priemonės yra vienkartinės (panaudojai – išmetei), siekiant paskatinti didesnį jų įvežimą, ekstremalios situacijos laikotarpiu nereikalaujama joms turėti atitikties sertifikato“, – sakė H. Rukšėnienė.

Kaip žinia, atitikties sertifikatas, tai – dokumentas, kuris liudija, kad produktas atitinka tam tikrą normą.

H. Rukšėnienė pastebėjo, kad jei verslininkas užsisakė ir gavo labai šiuo metu paklausių prekių, kurias jis pardavinės ir turės pelną, tokių prekių importui taikomi įprasti muito ir PVM mokesčiai.

Reikia turėti statusą

H. Rukšėnienė dar paaiškino, kad prekės bus neapmokestintos tik tuo atveju, jei jų gavėjas bus paramos gavėjo statusą turinti institucija.

„Taip pat – prekės pagal savo pobūdį atitiks tų prekių, kurios yra reikalingos ekstremaliai situacijai likviduoti, poreikį, be to, jos turi būti skirtos išdalinti neatlygintinai“, – pažymėjo ji.

Kaip apibrėžiama Labdaros ir paramos įstatyme, paramos gavėjo statusą turi visos tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai.

Šį statusą taip pat gali įgyti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai) ir kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Dėl statuso suteikimo reikia kreiptis į „Registrų centrą“.

Jis gali būti suteikiamas, jei juridinis asmuo užsiima visuomenei naudinga veikla.

Pavyzdžiui, veikia tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Statuso siekiantis juridinis asmuo taip pat negali turėti mokestinės nepriemokos arba per pastaruosius 3 metus būti pažeidęs paramos naudojimo taisykles.