Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) vasario 14 dieną iš dalies tenkino „Būsto aplinkos“ ir „Mano būsto priežiūros“ skundus ir panaikino tarybos konstatuotą pažeidimą dėl pareigūnų reikalavimo nevykdymo. VAAT taip pat nurodė iš naujo spręsti dėl baudos, pabrėžęs, kad ji turi būti skiriama individualiai, o ne bendrai, kaip tą padarė Konkurencijos taryba.

Tačiau VAAT netekino įmonių prašymo iš viso panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą. Teismo nuomone, bendrovių darbuotojai kliudė tarybos pareigūnams atlikti tyrimą, taip pat užkirto kelią surinkti informaciją.

„Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo delsiama suteikti prieigą prie el. pašto serverio, iki prisijungimo prie jo jame esanti informacija buvo naikinama, modifikuojama. (....) Kliudymas atlikti tyrimą pasireiškia ne tik visišku atsisakymu vykdyti pareigūno nurodymus, tačiau ir kliūčių tyrimui sudarymu, objektyviomis priežastimis nepateisinamu trukdymu atlikti konkrečius tyrimo veiksmus, nepateisinamu delsimu, bendradarbiavimo imitacija, – rašoma VAAT nutartyje.

Visgi, anot teismo, negalima teigti, kad tokius bendrovių veiksmus galima papildomai kvalifikuoti ir kaip pareigūnų nurodymo nevykdymą.

„Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai patikrinimo metu nurodė suteikti prieigą prie el. pašto serverio ir gauti darbuotojų paskyrose buvusių duomenų kopiją, įpareigojo pristatyti „Būsto aplinkos“ generalinio direktoriaus kompiuterį patikrai. Pareigūnams buvo suteikta prieiga prie el. pašto serverio, taip pat buvo duota darbuotojų paskyrose buvusių duomenų kopiją, taip pat buvo duotas kompiuteris patikrai sutartu laiku, tačiau delsiant ir ištrynus, modifikavus ar pakeistus informacijos turinį“, – nurodė teismas.

Tuo metu Konkurencijos tarybos sprendimas įmonėms solidariai skirti bendrą baudą yra neteisėtas, nepaisant to, kad šios įmonės yra pagrįstai laikomos vienu ekonominiu vienetu, nutarė teismas.

Jo teigimu, baudos įmonėms turi būt skiriamos individualiai, atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes – jo pobūdį, visų pažeidimo dalyvių bendrą rinkos dalį, pažeidimo geografinį plotą ir kitas.

VAAT taip pat pažymėjo, kad skirta maksimali 1 proc. bendrųjų metinių pajamų bauda yra nepagrįsta, nes nenustatyta jokių sunkinančių aplinkybių, be to, apskaičiuojant bendras pajamas į jas nepagrįstai įtrauktos pajamos už grupės vidaus sandoriais perleistas „Mano būsto priežiūros“ turėtų įmonių akcijas.

VAAT sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.