Šios kainos numatytos Lietuvos bankui pateiktuose, tačiau kol kas nepatvirtintuose „Igntis gamybos“ ir ESO akcijų supirkimo oficialių siūlymų cirkuliaruose, teigiama „Ignitis grupės“ pranešime.

Cirkuliarai Lietuvos bankui buvo pateikti dar prieš tai, kai dalies smulkiųjų akcininkų prašymu teismai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė akcininkų susirinkimų sprendimų dėl delistingavimo galiojimą. „Ignitis gamyba“ ir ESO yra apskundusios laikinąsias apsaugos priemones, tačiau šių skundų teismai kol kas dar neišnagrinėjo.

„Ignitis grupė“ pasiūlė už vieną ESO akciją mokėti 0,880 euro. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, siekiančio 0,703 euro, ir priedo, kuris siekia 0,177 euro bei yra beveik 37 proc. didesnė, palyginti su 2019 metų pradžia ir beveik 12 proc. didesnė, nei siūlyta preliminari supirkimo kaina (0,788 euro).

Už „Ignitis gamybos“ vieną akciją pasiūlyta 0,640 euro kaina. Ji susideda iš 6 mėnesių vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio, siekiančio 0,550 euro, ir priedo, kuris siekia 0,090 euro bei yra 23 proc. didesnė nei 2019 metų pradžioje ir daugiau nei 11 proc. didesnė, palyginti su preliminariai siūlyta supirkimo kaina (0,575 euro).

„Siekdami sklandžiai įvykdyti delistingavimo procesus bei suprasdami smulkiųjų akcininkų indėlį formuojant įmonių kapitalą ir atsižvelgdami į tai, kad įgyvendinus oficialius siūlymus ketinama inicijuoti privalomo akcijų išpirkimo procesus, esame linkę sumokėti premiją prie akcijų supirkimo kainos. Svarbu pabrėžti, kad po dialogo su investuotojais, nusprendėme padidinti premijas už superkamas akcijas“, – teigiama „Ignitis grupės“ pranešime.

Cirkuliaruose taip pat numatyta, kad jeigu ESO arba „Ignitis gamybos“ akcininkų susirinkimuose šiemet būtų nuspręsta išmokėti dividendus už 2019 metus, net ir akcijas „Ignitis grupei“ pardavusiems akcininkams būtų išmokėta papildoma premija, lygi dydžiui dividendų, kuriuos tokie akcininkai būtų gavę proporcingai už savo turėtas ir oficialaus siūlymo metu parduotas akcijas.

Anot „Ignitis grupės“, toks siūlymas pateiktas, siekiant užtikrinti, kad nei vienas smulkusis akcininkas delistingavimo metu nenukentėtų.

„Ignitis grupė“ lapkričio pradžioje pranešė apie ketinimus delistinguoti ESO ir „Ignitis gamybą“, gruodžio 4 dieną tam pritarta įmonių akcininkų susirinkimuose. „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas yra sakęs, kad antrinių įmonių delistingavimas išgryninant kapitalo struktūrą – privaloma galimo visos grupės IPO sąlyga, o to nepadarius, būtų prarasti keli šimtai milijonų eurų visos grupės vertės.

15 smulkiųjų ESO akcininkų sprendimus apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismui, o penki smulkieji „Ignitis gamybos“ akcininkai – Vilniaus regiono apylinkės teismui.

Akcininkų susirinkimuose taip pat nuspręsta patvirtinti „Ignitis grupę“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti likusias ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas. Pasiūlymo metu akcijas galėtų parduoti tie akcininkai, kurie sprendžiant dėl įmonių delistingavimo balsavo prieš, susilaikė arba nedalyvavo akcininkų susirinkime.

Įmonių delistingavimą kritikuojanti Investuotojų asociacija teigia, kad ESO akcijų kainą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į reguliuojamo turto, pagal kurią nustatomos elektros ir dujų skirstymo kainos, vertę. Asociacija skaičiuoja, kad tokiu atveju ESO akcijų kaina turėtų siekti 1,114 euro.

„Ignitis grupė“ valdo 94,79 proc. ESO ir 96,82 proc. „Ignitis gamybos” akcijų. Abiejų bendrovių akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

100 proc. „Ignitis grupės“ akcijų priklauso valstybei.