Kaip praneša verslo organizacijos, pasitraukti iš susitarimo jos priverstos, nes „pastarojo laikotarpio valdančiųjų atstovų pasisakymais ir sprendimais yra paminami pasirašyti susitarimai, demonstruojama nepagarba socialiniams partneriams ir prisiimtiems įsipareigojimams, demonstruojamas nenoras veikti kartu, ieškant subalansuotų sprendimų visoms valstybės pažangai reikalingoms reformoms“.

Vyriausybė įgyvendino visą eilę reformų, reikalingų šalies ekonomikos augimui ir Lietuvos žmonių gerovės kilimui. Tačiau valdančioji dauguma ir Vyriausybė neįvykdė struktūrinių reformų viešajame sektoriuje (mokyklų tinklas, universitetų jungimas, sveikatos reforma) ir buvo nueita lengviausiu keliu – didinami mokesčiai”, – teigiama kreipimosi į Seimo valdybą ir ministrą pirmininką Saulių Skvernelį tekste.

Laiške teigiama, kad įvertinus pastarojo laikotarpio valdančiųjų atstovų pasisakymus ir priimtus sprendimus, matant nepagarbą pasirašytiems susitarimams, socialiniams partneriams ir prisiimtiems įsipareigojimams, nevykstant dialogui, demonstruojant nenorą veikti kartu, ieškant subalansuotų sprendimų visoms valstybės pažangai reikalingoms reformoms, šios asociacijos yra priverstos trauktis iš Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų.

Šį pranešimą išplatino „Investors‘ Forum“, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir Lietuvos verslo konfederacija.