Obligacijos išpirktos gruodžio 21 dieną, investuotojams sumokant obligacijų nominalią vertę ir sukauptas neišmokėtas palūkanas, pranešė Šiaulių bankas.

Šiaulių bankas anksčiau skelbė, kad pastaruoju metu turi perteklinį likvidumą, o už perteklinių lėšų saugojimą Lietuvos bankui tenka mokėti palūkanas, taip pat turi galimybių pritraukti lėšų už mažesnes nei obligacijų emisija palūkanas.

Trejų metų trukmės obligacijų emisija neviešai buvo išplatinta 2017 metų gruodžio 21 dieną.

Rugsėjo pabaigoje ERPB valdė 26 proc., Algirdas Butkus – 6 proc., o „Invalda INVL“ ir Gintaras Kateiva – po 5 proc. Šiaulių banko akcijų. Kitiems Lietuvos investuotojams priklausė 33 proc., kitiems užsienio investuotojams – 25 proc. banko akcijų.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.