Palyginti su spaliu, gyventojai geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėnesių, namų ūkio finansinės padėties perspektyvas ir didesniems pirkiniams ketino išleisti daugiau.

Lapkritį namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėnesių gyventojai vertino truputį geriau nei spalį: 24 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, 18 proc. – kad pablogėjo (spalį – atitinkamai 22 ir 20 proc.).

Namų ūkio finansinės padėties prognozės, palyginti su spaliu, taip pat buvo šiek tiek optimistiškesnės: 26 proc. gyventojų tikėjosi, kad jų namų ūkio finansinė padėtis gerės (spalį – 23 proc.), kaip ir praėjusį mėnesį, 11 proc. manė, kad ji blogės.

Kaip skelbiama pranešime, nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas beveik nepasikeitė: 28 proc. gyventojų tikėjosi, kad ji gerės, 23 proc. – kad blogės (spalį – atitinkamai 27 ir 24 proc.).

Lapkritį 27 proc. gyventojų nurodė, kad per artimiausius 12 mėnesių tokiems pirkiniams, kaip baldai ar buitinė technika, ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 16 proc. – mažiau (spalį – atitinkamai 24 ir 19 proc.).

Per metus (šių metų lapkritį, palyginti su 2018 metų lapkričiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. 2019 metų lapkritį gyventojai geriau nei prieš metus vertino savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus, namų ūkio finansinės ir šalies ekonominės padėties perspektyvas, bet didesniems pirkiniams ketino išleisti mažiau.

Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis padidėjo nuo 21 iki 24 proc., teigiančiųjų, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 25 iki 18 proc. Manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėnesių gerės, dalis per metus padidėjo nuo 22 iki 26 proc.

Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties perspektyvas truputį pagerėjo: 28 proc. jų manė, kad padėtis gerės, 23 proc. – kad blogės (prieš metus – atitinkamai 27 ir 25 proc.). Lapkritį 27 proc. gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėnesių didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėnesių, 16 proc. – mažiau (prieš metus – atitinkamai 30 ir 14 proc.).

Vertindami šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėnesių, kaip ir praėjusį mėnesį, 29 proc. gyventojų atsakė, kad ji pagerėjo, 25 proc. gyventojų teigė, kad ji pablogėjo (spalį – 24 proc.).