Asmeninių pervedimų suma į Lietuvą 2018 metais sudarė 1,12 mlrd. eurų, o pervedimai iš šalies – 433 mln. eurų.

Tuo tarpu Estijos gyventojų ir užsieniečių asmeniniai pervedimai į Estiją praėjusiais metais siekė 144 mln. eurų, iš šalies – 78 mln. eurų.

Tarptautiniai asmeniniai pervedimai į Latviją sudarė 493 mln. eurų, o pervedimai iš šalies – 352 mln. eurų.

Iš viso ES gyventojų asmeniniai pervedimai į ne ES šalis sudarė 35,6 mlrd. eurų, palyginti su 32,6 mlrd. eurų 2017 metais. Įplaukos į ES sudarė 10,9 mlrd., kaip ir 2017-aisiais.

Tai lėmė neigiamą ES ir likusio pasaulio balansą – 24,6 mlrd. eurų.

Didžiąją dalį asmeninių pervedimų sudarė lėšos, kurias migrantai siuntė į savo kilmės šalis.

Asmeniniai pervedimai už ES ribų daugiausia buvo nukreipti į Aziją, kuriai teko 21 proc. visų srautų iš ES. Antrąją vietą užėmė Šiaurės Afrika (18 proc.), o už šio regiono išsirikiavo ne ES Europos šalys (16 proc.), Centrinė ir Pietų Afrika (14 proc.) bei Pietų Amerika – 13 procentų.