Į Privatizavimo fondą pirmąjį šių metų pusmetį numatoma gauti iš viso 338,1 mln. litų pajamų. Tai numato fondo pirmojo šių metų pusmečio sąmatos projektas, kurį trečiadienį turėtų patvirtinti Vyriausybė.

Be "Lietuvos dujų", pirmąjį pusmetį Vyriausybė numato parduoti tik vieną didelį objektą - Lietuvos žemės ūkio banką, kurio pirkėjas Vokietijos bankas "Nord/LB" sumokės 71 mln. litų.

Oficialiai nepatvirtintais duomenimis, už abi parduotas įmones planuojama gauti apie 300 mln. litų (90 proc. visų numatomų gauti pajamų).

2001 metų pirmąjį pusmetį, taip pat pardavusi tik dvi dideles įmones - "Lietuvos jūrų laivininkystę" (190,4 mln. litų) ir Lietuvos taupomąjį banką (150 mln. litų), valstybė iš jų gavo 90 proc. privatizavimo pajamų, kurių bendra suma buvo 381,5 mln. litų.

Iš 338 mln. litų pirmąjį pusmetį numatomų gauti pajamų du trečdaliai bus atidėti gyventojų santaupoms atkurti (43 mln.) bei Rezerviniam fondui sudaryti (186,4 mln. litų).

Kiti pinigai bus paskirstyti Vyriausybės patvirtintoms programoms (63,8 mln. litų) ir Privatizavimo komisijai bei Turto fondui išlaikyti ir ekspertų paslaugoms apmokėti.

2001 metais iš valstybės turto privatizavimo Lietuvoje buvo gauta 435,3 mln. litų pajamų.