Teikiant mokestinius pasiūlymus prezidentas Gitanas Nausėda nurodė, kad papildomų pajamų būtų galima gauti sumažinus lengvatinį akcizą gazoliams, naudojamiems žemės ūkyje. Prezidento vyriausias patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta tuomet teigė, kad lengvata ūkininkams gauti gerokai pigesnį dyzeliną biudžetui kainuoja 83 mln. eurų kasmet, todėl ją siūloma nurėžti maždaug perpus.

Tačiau trečiadienį prezidento Vidaus politikos grupės vadovas Povilas Mačiulis paklaustas žurnalistų, kas laukia dėl pasiūlymo kirpti lengvatas ūkininkų naudojamam dyzeliniam kurui, atsakė, kad viskas priklausys nuo Vyriausybės.

„Vyksta šiuo metu aktyvios diskusijos. Yra tokios užuomazgos, kad galbūt ne per pačią lengvatos mažinimą, bet per kvotų mažinimą būtų galima pasiekti panašaus rezultato. Bet viskas yra Vyriausybės rankose“, – kalbėjo P. Mačiulis.

Prezidentūra galutinių sprendimų tikisi iki 2020 metų

Prezidento atstovas žiniasklaidai Antanas Bubnelis komentare DELFI nurodė, kad prezidentūra Seimo rudens sesijai teiks paketą įstatyminių siūlymų, kurių pagrindiniai yra skirti skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimui. Tuo pačiu šiems tikslams bus numatomi ir finansiniai šaltiniai.

„Vienas jų yra iškastinio kuro subsidijavimo mažinimas. Subsidijų mažinimas galėtų būtų sprendžiamas arba atskirais Prezidentūros teikiamais įstatymų pakeitimais, arba kartu su Vyriausybės rengiamu biudžeto projektu.

Diskutuojant dėl biudžeto šiuo klausimu glaudžiai dirbo Prezidentūros ir Vyriausybės atstovai. Diskusijos metu Vyriausybė pasiūlė pirmiausiai visapusiškai peržiūrėti kvotas, susijusias su lengvatiniu akcizu. Galutiniai sprendimai turi išaiškėti iki 2020 m. biudžeto projekto parengimo, t.y., iki spalio mėnesio vidurio“, – komentare DELFI teigė A. Bubnelis.

Žemės ūkio ministerija galimybes įvertins kitąmet

Žemės ūkio ministerija DELFI patvirtino, kad Vyriausybė yra pavedusi Žemės ūkio ministerijai įvertinti akcizo lengvatos dyzeliniams degalams, skirtiems žemės ūkio veiklai vykdyti, mažinimo galimybes.

Tačiau, panašu, kad tokios galimybės bus įvertintos tik kitąmet.

„Dabar galiojančios lengvatinio gazolio normos apskaičiuotos naudojantis senomis technologinėmis kortelėmis ir atitinka pagal minėtas korteles apskaičiuotą minimalaus ir maksimalaus kiekio vidurkį.

Žemės ūkio ministerija, siekdama įvertinti pastaruoju laikotarpiu vykstančius žemės ūkio produkcijos gamybos technologinius pokyčius bei jų įtaką kuro sąnaudoms, tikisi pagalbos iš mokslininkų, kurie turės peržiūrėti technologines korteles, t. y. bus atnaujinta informacija, įvertinant šiuolaikines žemės ūkio technologijas pagal kiekvieną žemės ūkio sektorių.

Šis užsakomasis darbas turėtų būti atliktas iki 2020 m. gegužės mėn. Tada bus svarstomos galimos subsidijuojamo gazolio kiekių mažinimo alternatyvos bei jų poveikis žemės ūkio sektoriui“ – atsakyme DELFI komentuoja ministerija.

Tad, panašu, kad su šių metų biudžetu konkrečių siūlymų pateikta dar nebus, o galimybė sumažinti leidžiamo įsigyti lengvatinio akcizo kiekį bus apgalvota kitąmet.

Dabar galiojanti tvarka

Finansų ministerijos puslapyje skelbiama, kad šiuo metu energiniams produktams (už 1000 litrų produkto) Lietuvoje taikomi tokie akcizų tarifai: 347 eurai gazoliams (dyzeliniams degalams), o gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio ir žuvininkystės veikloje – 56 eurai.

Anksčiau VMI skelbė, kad 2018–2019 metais šalyje žymėtus degalus įsigijo apie 139 tūkst. vartotojų (t. y. ūkį įregistravę ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kt.). Jie įsigijo 268 mln. litrus žymėto dyzelino. Naujiems 2019–2020 ūkiniams metams VMI parengė per 126 tūkst. leidimų. Skirtas lengvatinių degalų kiekis – 293 mln. litrų

VMI Akcizų administravimo departamento direktorius Žygintas Grekas paaiškina, kad pagal šiuo metu galiojančias nuostatas, leidžiamas įsigyti lengvatinių gazolių kiekis apskaičiuojamas pagal žemės ūkio produkcijos rūšį (ar rūšis) bei gazolio normą, taikomą tos produkcijos rūšies (ar rūšių) vienetui (tai gali būti 1 ha, 1 kv. m., 1 SG – sąlyginis gyvulys), sumuojant žemės ūkio valdos valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis.

„Svarbu pažymėti, kad kai kuriais atvejais Vyriausybės nutarimu gali būti skiriamas papildomas žymėtų degalų kiekis. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į pernai šalyje dėl sausros skelbtą ekstremalią situaciją, ūkininkams, kurie 2018–2019 ūkiniais metais deklaravo bent vieną iš šių žemės ūkio produktų rūšių: grūdinius, ankštinius ir kitus augalus, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, rapsus, bulves, daržoves, cukrinius runkelius, pašarinius šakniavaisius, skirtas papildomas lengvatinių gazolių kiekis“, – nurodė VMI.