Siekdami sukurti profesionalią, į kliento poreikius orientuotą transporto saugos ir priežiūros sistemą LTSA veiklos prioritetu išsikėlė gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti administracinę naštą verslui. Pasitelkus LEAN vadybos metodus, per porą metų buvo optimizuota transporto sektoriaus įstaigų veikla bei peržiūrėtos klientams teikiamos paslaugos. Peržiūrėti procesai suteikė galimybę sumažinti rinkliavas už LTSA teikiamas paslaugas, todėl nuo šiol klientai kasmet sutaupys net 481 tūkst. eurų.

Apie darbus kalbėdamas LTSA direktorius Genius Lukošius akcentuoja, kad šis pokytis ir yra tai, kas leis verslui bei jo sektoriuje dirbantiems specialistams pajusti daugiausia naudos iš įvykusios transporto priežiūros institucijų pertvarkos, kuri buvo pradėta 2017 metais.

„Natūralu, kad LTSA optimizavus procesus sutrumpėjo teikiamų paslaugų laikas. O sutrumpėjus laikui – sumažėjo kaina. Sutaupytus pinigus už rinkliavas minėto sektoriaus įmonės galės leisti pagal savo poreikį, galbūt darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, investuoti į naujų transporto priemonių ir laivų įsigijimą ar esančių techninį palaikymą, o tai gali padėti užtikrinti saugą.“ – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Paslaugoms trumpėjant, mažėja rinkliavų kainos

Didžiausias rinkliavų kainų pokytis pasiektas jūrinių paslaugų srityje. Pavyzdžiui, įmonei įregistruoti laivą Lietuvos jūrų laivų registre kaina sumažėjo net septynis kartus – vietoje 115 eurų teks mokėti tik 15 eurų, o laivo išregistravimas iš to paties registro įmonei kainuos 8 eurus vietoje iki šiol mokėtų 86 eurų. LTSA pasidomėjus, kokia jūrinių paslaugų rinkliavų kaina yra kaimyninėje Latvijoje, paaiškėjo, kad už kai kurias paslaugas įmonėms tenka mokėti 10 kartų daugiau nei mūsų šalyje, pvz.: minėta laivo įregistravimo kaina siekia net 150 eurų. O štai jūrininko kvalifikacijos liudijimo (išduoto pagal 1978 m.

Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) išdavimo patvirtinimo išdavimas pavyzdžiui, laivo mechanikui kainuoja 7 kartus brangiau nei Lietuvoje. Po rinkliavos sumažinimo Lietuvos jūrininkui ši paslauga vietoje 35 sumažėjo iki 13 eurų.

Daugelį paslaugų, kurios ilgus metus be aiškios priežasties buvo vykdomos ilgai, šiandien galima padaryti greičiau. Pavyzdžiui, išduoti jūrininko knygelę ir pratęsti jos galiojimą LTSA nereikia 5 darbo dienų, tai klientui atliekame per 2 darbo dienas. Be to, kaina sumažėjo 28 eurais. Taip pat įteisintos naujovės skubantiems ir norintiems dokumentus susitvarkyti per trumpą laiką.

Nuo šiol nebelieka 14 rinkliavų už paslaugų suteikimą ir dokumentų išdavimą skubos tvarka, nes paslaugos bus įvykdomos per parą.

Mažesnes rinkliavas ir pagreitėjusį paslaugų suteikimą ženkliai pajus ir kelių transporto įmonės. Vienos iš dažniausiai teikiamos paslaugos – vairuotojo liudijimo išdavimo kaina sumažėjo daugiau nei 6 kartus – nuo 15 iki 2,3 euro. Atsižvelgiant į tai, kad šią paslaugą LTSA per metus suteikia apie 24 tūkst. kartų, planuojama, jog dėl sumažėjusių kainų kasmet įmonės sutaupys apie 300 tūkst. eurų.

LTSA direktoriaus teigimu, valstybiniame transporto priežiūros ir paslaugų sektoriuje ryškesnių pokyčių, orientuotų į vertę klientui, nebuvo daugelį metų. Todėl vien mechaninis institucijų sujungimas
nebuvo savaiminis tikslas.

„Mums, kaip viešojo sektoriaus įstaigai, svarbiausias tikslas yra taupyti klientų laiką. Todėl jau dabar daugelį paslaugų suteikiame ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, o didžiausias siekis – čia ir dabar. Tik taip viešasis sektorius kurs vertę ir duos apčiuopiamą naudą visuomenei. Šiandien veiklos rezultatai rodo, kad einame teisingu keliu.“ – sako Genius Lukošius.

Teigiamų pokyčių LTSA pavyko pasiekti ne tik atsisakant perteklinių funkcijų, skaitmenizuojant paslaugas ir modernizuojant registrus. Įstaigos darbuotojų aktyvus įsitraukimas į paslaugų proceso tobulinimą, nuolatos teikiami pasiūlymai veiklos gerinimui per trumpą laiką leido pasiekti tai, kad šiandien 62 proc. LTSA klientų yra patenkinti įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Pigesnės tachografų kortelės

LTSA penkeriems metams pasirašė sutartį dėl tachografų ir vairuotojų skaitmeninių kortelių personalizavimo ir sertifikavimo paslaugų teikimo, kurios pagrindu vairuotojų kortelės kaina atpigo nuo 57 iki 34 eurų. Skaičiuojant, kad per metus kortelių pagaminama apie 18000 vnt., vadinasi, klientai sutaupys kasmet apie 414 000 eurų.

Siekdama pritraukti kuo daugiau tiekėjų, LTSA organizavo tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą, kuriame dalyvavo ir užsienio bendrovės. Toks pirkimo būdo pasirinkimas sudarė palankias konkurencines
sąlygas bei paskatino daugiau bendrovių dalyvauti konkurse, o to rezultatas – ženkliai sumažėjusi paslaugos kaina.