Siekiama, kad darbo užmokesčio dalis, viršijanti Lietuvos statistikos departamento paskelbto praėjusių kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis), taip pat kitos su darbo santykiais susijusios išmokos privalo būti mokamos pavedimu į darbuotojo sąskaitą.

Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negalėtų būti laikomi darbo užmokesčiu.

Manoma, kad šis pakeitimas prisidėtų prie šešėlio mažinimo, taip pat palengvintų darbuotojų teisių gynimą darbo ginčų komisijose, kuriose reikalavimai dėl neišmokėto darbo užmokesčio sudaro didžiąją dalį (beveik 77 proc. nuo visų keltų reikalavimų 2018 metais).