Susitarime, kurį pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministras, ekonomikos ir inovacijų viceministras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, „Lietuvos Junior Achievement", verslo, universitetų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, įsipareigojama sudaryti prielaidas kiekvienam mokiniui įgyti praktinės bent 100 valandų verslumo patirties mokinių mokomosiose bendrovėse, suteikti galimybę kiekvienam įkurti savo mokomąją bendrovę, pripažinti ją kaip sudėtinę mokinio ugdymo dalį, padėti tvirtesnius verslumo ir finansinio raštingumo pagrindus mokykloje.

„Memorandumas, prie kurio prisideda tiek daug organizacijų, suteiks įkvėpimo bendriems darbams, bendriems rezultatams. Dėkojame „Junior Achievement" už šią iniciatyvą ir svarų indėlį. Labai svarbu, kad mokykloje mokinys įgytų verslumo pagrindų, nes veiklos našumas, darbo kokybė, kritinis mąstymas, kūrybiškumas yra svarbūs visose srityse ir visoms profesijoms. O svarbiausia tai, kad verslus požiūris yra žmogaus gerovės garantas", - sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Praktinio verslumo ugdymo tinklas tampa VšĮ „Junior Achievement Europa" inicijuoto ir Europos Komisijos patvirtinto verslumo ugdymo tinklo dalimi.

Praktinio verslumo ugdymo tinklas - tai specializuotas tinklas, jungiantis valstybės įstaigų, verslo asocijuotų struktūrų, įmonių, ne pelno siekiančių organizacijų, mokslo ir švietimo įstaigų atstovus. Jo tikslas - didelį dėmesį skirti verslumo ugdymo praktikai, kokybei ir poveikiui.

Europos šalyse atliktais tyrimais nustatyta, kad mokiniai, įgiję verslumo patirties mokykloje, yra 50 proc. labiau linkę pradėti savo verslą. O 75 proc. mokytojų pritaria, kad verslumo ugdymas yra svarbus.