Pagal siūlomą projektą, „vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už išduodamus leidimus ir teikiamas paslaugas, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje“.

Tokią Rinkliavų įstatymo pataisą įregistravo Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Andrius Navickas, Andrius Kubilius, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Algis Strelčiūnas.

Projekto rengimą paskatino administracinių teismų priimamos nutartys, kuriose traktuojama, kad „vietinės rinkliavos samprata (skirtingai nuo valstybės rinkliavos) nėra kaip nors siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas“.

„Kadangi rinkliavų įstatyme rinkliava yra siejama su asmenims teikiamomis paslaugomis, tad, siekiant panaikinti tokį vietinės rinkliavos traktavimą teismuose, siūlome įstatymu aiškiai nustatyti, kad vietinė rinkliava yra įmoka už išduodamus leidimus ir teikiamas paslaugas“, - sako Seimo nariai.

Pagal Rinkliavų įstatymą, „valstybės rinkliava - privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų (...) teikiamas paslaugas ...“. Rinkliavų įstatyme taip pat nustatyta, kad institucija atsisako suteikti paslaugą, jei iki vietinės rinkliavos nurodytų leidimų išdavimo momento asmuo nesumoka rinkliavos.

Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad „komunalinių atliekų tvarkymo paslauga - viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą“.

Rinkliavų įstatyme taip pat nustatyta, kad vietinių rinkliavų objektu yra komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas.

„Aukščiau pateiktos įstatymų straipsniuose esančios formuluotės nedviprasmiškai nustato, kad vietinių rinkliavų objektai yra susiję arba apima savivaldybių teikiamas paslaugas“, - sako projekto autoriai.

Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.