Opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen iš pradžių siūlė išbraukti abi rezoliucijas, nebekaitinti aistrų ir paskelbti lygiąsias. Konservatorius Mykolas Majauskas jai pritarė.

„Rinkimai baigėsi, galima skelbti lygiąsias ir nebetraukti V. Vasiliausko ir Lietuvos banko į šį žaidimą, galbūt grįžti prie šio klausimo, kai aistros šiek tiek atšals“, – kalbėjo jis.

Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Stasys Jakeliūnas pasiūlė išbraukti opozicijos parengtą rezoliuciją. Seimo dauguma tam pritarė.

„V. Vasiliauskas savo darbą baigs ne anksčiau kaip 2021 metais. Greičiausiai valstiečių valdžioje jau nebebus, o V. Vasiliauskas dar bus. Tai susimąstykite, ką darote“, – po to sakė M. Majauskas.

Galiausiai Seimas balsavo dėl nepasitikėjimą V. Vasiliausku reiškiančios rezoliucijos. Jai pritarė 47 parlamentarai, „prieš“ pasisakė 51, dar 1 susilaikė.

Už pasisakė 40 LVŽS frakcijos narių, 4 priklausantys mišriai Seimo narių grupei, 2 iš „Tvarkos ir teisingumo“ ir 1 frakcijai nepriklausantis. Prieš balsavo opozicijoje dirbantys liberalai (7), socialdemokratai (6) ir konservatoriai (28).

Įdomu tai, kad prieš balsavo ir 5 valdantiesiems priskiriamos socialdemokratų darbo frakcijos nariai. Jų balsų „už“ būtų pakakę tam, kad rezoliucijai būtų pritarta.

Prieš balsavimą konservatorius Dainius Kreivys rezoliuciją palygino su laišku Kalėdų seneliui, aiškindamas, kad ji neturi jokios teisinės galios. Diskusijoje prieš balsavimą socialdemokratas Julius Sabatauskas pabrėžė, kad iniciatyva dėl nepasitikėjimo privalo būti iš prezidento.

„Seimas gali tik priimti, bet ne teikti. Tai numatyta ir Konstitucijoje, tad mes svarstome niekinį dokumentą, – sakė jis. – Tai reiškia, kad visas Seimas prisideda prie BFK pirmininko asmeninės keršto akcijos.“

Tuo metu V. Čmilytė-Nielsen parlamentarus ragino nebebūti šios akcijos įkaitais.

Rezoliucija dėl nepasitikėjimo

Praėjusią savaitę Seime užregistruota rezoliucija dėl nepasitikėjimo V. Vasiliausku. 44 parlamentarų, dauguma kurių priklauso valdančiųjų frakcijoms, parengtame dokumente teigiama, kad Lietuvos bankas vengė bendradarbiauti su parlamentinį tyrimą atliekančiu Seimo Biudžeto ir finansų komitetu.

„Galimai sąmoningai neteikė komitetui visos Lietuvos banko turimos informacijos apie „Vilibor“ indekso pokyčių krizės laikotarpiu priežastis bei aplinkybes ir šių pokyčių įtaką gyventojų palūkanų išlaidoms, taip apsunkindamas komiteto vykdomą tyrimą bei komitetui pristatydamas iškreiptą ir tikrovės neatitinkantį vaizdą apie 2009–2010 metų krizę Lietuvoje“, – teigia Seimo nariai, tarp kurių Ramūnas Karbauskis, Stasys Jakeliūnas, Agnė Širinskienė ir kiti.

Rezoliucijoje dar rašoma, kad Lietuvos banko pozicija parlamentinio tyrimo atžvilgiu ir jo elgesys neteikiant visos turimos informacijos apie „Vilibor“ indekso nustatymo metodiką ir jos vertinimus bei šio indekso pokyčių aplinkybes krizės laikotarpiu, buvo skirtas ginti siaurus institucinius ir komercinių bankų, o ne jų klientų ir visų šalies piliečių, interesus.

„Savo žodžiais ir veiksmais Lietuvos banko valdybos pirmininkas siekė nuteikti Lietuvos banko tarnautojus atmestinai ar net neigiamai vertinti komiteto atliekamą tyrimą, pažeisdamas geros moralės principus bei esminius Lietuvos banke taikomame etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, viešumo principus, menkino Tautos atstovybės vykdomą veiklą, ją apibūdindamas kaip „beprasmiškiausią darbą“, „marodieriavimą“ ir net „santykius su lavonais“, – rašoma dokumente.

Dėl šių priežasčių kreipiamasi į prezidentę Dalią Grybauskaitę, raginant ją pradėti V. Vasiliausko atleidimo iš užimamų pareigų procedūrą.

Vitas Vasiliauskas

Remiantis Lietuvos banko įstatymu, centrinio banko vadovą Seimas skiria 5 metams prezidento teikimu. Prezidentas taip pat gali Seimui pareikšti nepasitikėjimą juo. V. Vasiliauskas Lietuvos bankui vadovauja nuo 2011 metų.

Atmestoji rezoliucija

Opozicijos parengta V. Vasiliauskui pasitikėjimą reiškianti rezoliucija iš antradienio darbotvarkės buvo išbraukta. Joje teigiama priešingai – kad Lietuvos bankas sėkmingai bendradarbiavo su parlamentinį tyrimą atliekančiu Seimo BFK.

„Komiteto pirmininko S. Jakeliūno reiškiamas nepasitenkinimas iš Lietuvos banko gautais atsakymais niekaip neįrodo Lietuvos banko nebendradarbiavimo, jo pateiktų atsakymų netinkamumo, išankstiniams komiteto narių nusistatymams patvirtinti reikalingos informacijos slėpimo ar Lietuvos banko neva vykdomo pašalinių interesų gynimo“, – teigiama 12 Seimo narių parengtame dokumente.

Mykolas Majauskas

Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis, Mykolas Majauskas ir kiti parlamentarai tvirtina, jog savo reikšta pozicija ir veiksmais Lietuvos banko valdybos pirmininkas siekė sumažinti savo vadovaujamos institucijos politizavimą, apsaugoti jos veiklą nuo įstatymais draudžiamo neteisėto kišimosi, kiek įmanoma vengė teisės aktais draudžiamo atitinkamų Seimo institucijų vykdomų tyrimų informacijos viešinimo.

„Sėkminga Lietuvos banko, vadovaujamo Vito Vasiliausko, laikysena ir veiksmai „Snoro“ ir „Ūkio“ bankų bankroto, Euro įsivedimo ir kitomis sudėtingomis, didelės finansinės kompetencijos, žinių ir valios reikalaujančiomis situacijomis užtikrino ir toliau užtikrina Lietuvos finansinio sektoriaus stabilumą ir prestižą“, – rašoma rezoliucijoje.

Opozicijos atstovai ragina Seimo vadovybę ir Vyriausybę užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias nepagrįstiems, politiniams, neteisėtiems išpuoliams prieš Lietuvos banko vadovybę ir visas institucijos nepriklausomumą.