Tokią poziciją atviru laišku Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui bei Vyriausybei išdėstė Lietuvos aludarių asociacija, Lietuvos prekybos įmonių asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Asocijuotų verslo struktūrų teigimu, VTAKT išlieka vienintelė institucija, kuri vis dar nesugeba veikti pagal naujus verslo ir valstybės institucijų partnerystės principus.

„Per pastaruosius kelerius metus VTAKT faktiškai nevykdė jokio aiškinamojo darbo ir prevencinės veiklos, nepateikė nė vieno siūlymo dėl alkoholio ir tabako kontrolės įstatyminės bazės tobulinimo, kuris leistų išvengti verslo žlugdymo taikant nepamatuotai griežtas sankcijas. Tokia šios tarnybos veikla ne tik žlugdo legalų, ypač smulkųjį verslą, bet ir diskredituoja valstybinės valdžios institucijas verslininkų akyse bei menkina Lietuvos, kaip sparčiai besivystančios šalies, įvaizdį“, – pastebi Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas.

Asocijuotų verslo organizacijų nuomone, būtų tikslinga nustatyti, jog Ūkio ministerija ne tik formuoja alkoholio ir tabako kontrolės politiką, bet ir koordinuoja bei vykdo šios politikos įgyvendinimo kontrolę.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdančiojo direktoriaus Valdo Sutkaus teigimu, šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus tabako ir alkoholio kontrolės politiką formuoja bei šią politiką įgyvendinančių institucijų veiklą koordinuoja Ūkio ministerija, o valstybinę alkoholio ir tabako kontrolę vykdo ne tik VTAKT, bet ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba, Muitinės departamentas, Nacionalinė sveikatos taryba ir kitos institucijos.

Todėl bet kokie nuogąstavimai, kad alkoholio ir tabako sektoriai liks be valstybinės priežiūros yra nepagrįstos spekuliacijos, kurių tikslas supriešinti valstybines tarnybas ir verslininkus.