„Į du tuomečius valdybos narius, įskaitant valdybos pirmininką, kreiptasi. Reinoldijus Šarkinas atsiuntė atsakymus. Nemačiau būtinybės ir pagrindo kviestis jį į diskusiją, nes bendravau su juo įvairiomis formomis nuo 2007 ar 2008 m. ir nemačiau galimybės gauti kažkokios konkrečios ar naudingos informacijos. Kitas valdybos narys, atsakingas už komercinių bankų priežiūrą, Audrius Misevičius buvo pateikęs paaiškinimus komisijoje. Jie buvo išklausyti, įvertinti kaip nepakankamai profesionalūs. (...) Man svarbiausia – institucija ir jos atsakomybė, o ne atskirų žmonių“, – sakė S. Jakeliūnas.

V. Vasiliauskas po posėdžio teigė, kad BFK komisijos atliekamame krizės tyrime reikėtų apklausti dalyvius, kurie ir buvo už ją atsakingi.

„Mūsų vaidmuo čia (tyrime. – ELTA) yra teikti informaciją. Kas dar svarbu būtų, kad tyrimas būtų visa apimantis ir išsamus, kai kalbame apie 2008-2009 m. Todėl tuo metu veikusiems asmenims reikėtų ir uždavinėti klausimus. Kalbant apie ekonominę diskusiją, ekonomikos ekspertų nuomonės turėtų apimti visą spektrą nuomonių, o ne daryti selektyvią atranką tų argumentų, kurie atitinka seniai išpublikuotas pozicijas. Jei norime tokio išsamaus tyrimo, tai ir tyrimo taktika turi būti išsami“, – teigė V. Vasiliauskas.

S. Jakeliūnas po posėdžio nepakeitė savo nuomonės, kad LB tyrimo komisijai nepateikė esminės informacijos apie VILIBOR.

„Kadangi pateikta man neseniai informacija apie procesus banko viduje, kaip buvo kuriamas pats projektas arba atsakymas ir pateikti argumentai, (pasakymai. – ELTA) kad tai yra politiškai jautrus klausimus, kad mus gali pakarti ant šakos, jei bus pateikti skaičiai dėl galimos žalos (dėl galimo manipuliavimo VILIBOR. – ELTA), tai tą įspūdį tik sustiprino. Tikėtina, kad tos informacijos, argumentų ateityje gali būti ir daugiau“, – sakė BFK pirmininkas.

Kaip ELTA jau rašė, S. Jakeliūnas teigia, kad LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl galimų manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus. Pasak S. Jakeliūno, pernai tyrimą atliekantis BFK kreipėsi į Lietuvos banką, klausdamas, ar buvo atlikti tyrimai dėl VILIBOR per krizę, o šiemet sausį gautas atsakymas, kad VILIBOR atitiko tuometinę tarptautinę praktiką. Dabar paaiškėjo, kad 2012 m. LB buvo parengęs pažymą apie VILIBOR per krizę, kurioje minėtos ir permokos, tačiau LB teigia, kad pažyma buvo skirta tik vidiniam banko naudojimui, joje pateikiami skaičiavimai – preliminarūs.

Tuomet išplatintame rašte LB paragino S. Jakeliūną kuo skubiau pateikti atsakingoms institucijoms informaciją dėl galimo Lietuvos bankų manipuliavimo VILIBOR kotiruotėmis, apie kurį jis pasisakė viešai.

Krizės priežastis tiriančios Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas S. Jakeliūnas sakė, kad LB raginimas atsakingoms institucijoms pateikti informaciją dėl galimo komercinių bankų manipuliavimo VILIBOR indeksu gali būti vertinamas kaip spaudimas.