„Gerėjantis kredito unijų pelningumas ir augantys tvarūs pajai leidžia daryti prielaidą, kad šio sektoriaus kapitalo bazė toliau stiprės. O tai buvo ir yra vienas svarbiausių tikslų, kurių sėkmingai siekia reformos keliu žengiančios kredito unijos“, - pranešime spaudai cituojamas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Nuo praėjusių metų pradžios pelningai dirbusios 48 kredito unijos per metus uždirbo 4,1 mln. eurų pelno, o 17 kredito unijų patyrė 1,1 mln. eurų nuostolį. Pelningą kredito unijų sektoriaus veiklą nulėmė sparčiau už patirtas išlaidas augusios pajamos.

Kredito unijų pajinis kapitalas praėjusiais metais sumažėjo 5,2 mln. eurų - iki 49,6 mln. eurų. Tą pokytį nulėmė dviejų bankrutavusių kredito unijų pasitraukimas iš rinkos. Kredito unijų tvarūs pajai, kuriais prireikus dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, pernai padidėjo 26 proc. (iki 44,6 mln. eurų) ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 90 proc. pajinio kapitalo. Prieš metus jis siekė 69 proc.

Praėjusiais metais kredito unijų turtas padidėjo 8,3 proc. ir pasiekė 741,4 mln. eurų, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus buvo 2,5 proc.). Turto apimties pokytį lėmė terminuotųjų indėlių augimas didžiuosiuose miestuose veikiančiose kredito unijose, išaugęs jų įsiskolinimas centrinėms kredito unijoms bei suaktyvėjęs kredito unijų tarpusavio skolinimasis.

Praėjusių metų pabaigoje kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 481,2 mln. eurų paskolų. Pernai kredito unijų suteiktos paskolos padidėjo 77,9 mln. eurų, arba 19,3 proc. Nors paskolų kokybės rodikliai gerėjo, tačiau nurašytų paskolų apimtis per metus išaugo, nes kai kurios kredito unijos vis dar susiduria su problemomis dėl suteikiant paskolas netinkamai įvertintos skolinimo rizikos.

Pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis, kaip ir 2017 m., tebebuvo priimti indėliai, jais buvo finansuojama 87 proc. turto. Kredito unijų priimti indėliai praėjusiais metais padidėjo 32,3 mln. eurų (5,3 proc.) ir sudarė 643,7 mln. eurų. Kaip ir anksčiau, didžiausią indėlių portfelio dalį (96,3 proc.) sudarė fizinių asmenų indėliai.

Nuo praėjusių metų sausio 1 d. įsigalioję įstatymų, kuriais įgyvendinama kredito unijų sektoriaus reforma, pakeitimai paskatino kredito unijas jungtis. Praėjusių metų pabaigoje veikė 65 kredito unijos, vienijusios 161,1 tūkst. narių (2017 m. pabaigoje buvo 68 kredito unijos, turėjusios 160,9 narių). Šių metų pradžioje kredito unija „Mano unija“ pabaigė pertvarkymo procesą ir nuo sausio 2 d. veiklą tęsia kaip bendrovė „Mano bankas“. Praėjusių metų pabaigoje kredito unijų sektoriuje veikė trys kredito unijų grupės - Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), vienijusi 49 kredito unijas, Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU), vienijusi 11 kredito unijų, ir 5 persitvarkančios į bankus kredito unijos.