Uosto direkcija sako, kad privačių interesų turintys darbuotojai nuo sprendimų nusišalina.

Anot LRT, jos Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad susiję asmenys dalyvauja priimant sprendimus dėl projektų techninių sąlygų.

Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai LRT teigė, kad tai kelia informacijos nutekinimo riziką, o uosto pirkimuose įžvelgiama rinkos pasidalijimo tendencija.

Anot LRT, didžiąją dalį statybos darbų valstybiniame jūrų uoste dalijasi kelios bendrovės, daugiausiai užsakymų gauna Gargždų statybos įmonė „Hidrostatyba“ ir Latvijos statybos bendrovė „Latvijas tilti“.

Uosto Statybos ir eksploatacijos departamentui vadovauja Giedrius Smaguris, jis yra ir uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos narys. Jo giminaitis Alvydas Smaguris dirba „Hidrostatyboje“, kuri reguliariai vykdo statybos darbus uoste, anksčiau yra dirbęs „Klaipėdos naftoje“ kartu su tuometiniu jos vadovu, dabartiniu susisiekimo ministru Roku Masiuliu.

Uoste dirbančioje „Hidrostatyboje“ įsidarbino ir buvęs uosto direkcijos infrastruktūros vadovas Gediminas Zumaras, skelbia LRT.