„Vykstant vidiniams EP politinių grupių svarstymams dėl Mobilumo paketo likimo, dedame visas pastangas pristatydami argumentuotą poziciją pagrindiniams sprendimų priėmėjams dėl derybų nukėlimo kitai Parlamento kadencijai“, - asociacijos pranešime cituojamas „Linava“ transporto politikos sekretorius Tomas Garuolis.

Pasak jo, šalia nuolat išsakomų pastabų dėl neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių ES periferijoje įsisteigusiems Lietuvos vežėjams ir vairuotojams, svarbu atkreipti dėmesį į numatomų Mobilumo paketo reikalavimų įgyvendinimo problemą trečiosiose šalyse.

Neradus sprendimo ES lygiu dėl efektyvaus reikalavimų įgyvendinimo, anot „Linavos“, mechanizmo paketo tikslai nebus pasiekti. Trečiųjų šalių transporto įmonės dirbs palankesnėmis sąlygomis, o ES periferijoje įsisteigę vežėjai praktiškai taps nekonkurencingi.

Šalia neišspręsto Mobilumo paketo taikymo trečiųjų šalių vežėjams klausimo didžiulį susirūpinimą kelią dauguma esminių paketo pasiūlymų. Asociacija „Linava“ teigia aktyviai bendradarbiaujanti su Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos, Vengrijos ir kitų šalių vežėjų asociacijomis, siekdama užkirsti kelią nepalankiems siūlymams dėl priverstinio vilkikų grąžinimo į įmonės registracijos šalį, diskriminacinio komandiravimo taisyklių taikymo, kabotažo operacijų apribojimo ir draudimo nakvoti vilkikų kabinose. Nuolat pabrėžiama, kad tokie protekcionistiniai pasiūlymai prieštarauja ES laisvo prekių judėjimo ir bendrosios rinkos principams.

Jau kurį laiką EP dėl didžiulio susiskaldymo nepavyksta pasiekti sprendimo dėl tolesnės Mobilumo paketo derybų eigos, primenama pranešime. Šiuo metu politinės grupės siekia susitarti tarpusavyje dėl galimybės teikti paketą balsavimui į plenarinę sesiją. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl balsavimo turėtų priimti EP pirmininkų sueiga kovo 7 d. planuojamame posėdyje.

ELTA primena, kad vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pirmą kartą kreipėsi į EP pirmininkų sueigos narius dar vasario pradžioje, prašydama atsižvelgti į neigiamą planuojamo priimti Mobilumo paketo poveikį Lietuvai ir kitoms periferinėms ES šalims. „Linava“ prašė Mobilumo paketo svarstymą nukelti kitai EP kadencijai.

EP kadencija baigiasi šiais metais. Naujos sudėties EP visa ES rinks šių metų gegužės 26 dieną.

Asociacija „Linava“ atkreipė dėmesį į neproporcingai neigiamą Mobilumo paketo poveikį Lietuvos ir kitų periferinių ES šalių verslininkams, kurie susidurtų su daug didesnėmis administracinėmis ir finansinėmis sąnaudomis bei sudėtingesnėmis patekimo į rinką sąlygomis nei arčiau ES centro įsisteigę vežėjai. Lietuvos kelių transporto įmonės prarastų konkurencingumą ne tik kitų ES, bet ir trečiųjų šalių vežėjų atžvilgiu.