Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) beveik ištirpo ir siekė 34,73 mln. eurų, grynasis pelnas siekė 11,5 mln. eurų. 2017 metais šie rezultatai siekė 268,5 mln. eurų EBITDA ir 213,27 mln. eurų grynojo pelno.

Pernai Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdanti bendrovė gavo 18 proc. daugiau pajamų, 4,715 mlrd. eurų, palyginti su 4,002 mlrd. eurų 2017 metais. Bendrovės gamykla buvo apkrauta 95 proc. pajėgumu ir per metus perdirbo 9,69 mln. tonų naftos (gamyklos pajėgumai – 10,2 mln. tonų per metus).