Kaip anksčiau sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė, naujos redakcijos Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės yra patikslintos, atsižvelgus į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriais atsisakyta perteklinio reglamentavimo.

Iki šiol pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Taršos leidimą atliekų naudojimo arba šalinimo veiklai, dar reikėdavo gauti ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. Nuo kitų metų šios licencijos nebereikės.

Pagrindinis dokumentas, leidžiantis tvarkyti pavojingąsias atliekas, liks leidimas. Jo pakaks, siekiant užtikrinti, kad pavojingos atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai, nekeliant grėsmės aplinkai ir sveikatai. Licencijos reikės tik norintiems užsiimti ir tokių atliekų surinkimu, nes naujosios taisyklės nustato vieną licencijuojamą veiklą - pavojingų atliekų surinkimą.

Aplinkos ministerija šiuo metu rengia Atliekų tvarkymo įstatymo pataisą, kuri numatytų šias licencijas išduoti tik elektroniniu būdu.