Šį pašalinimo pagrindą bus privaloma kelti tarptautinės vertės ir supaprastintuose pirkimuose, kurie bus pradėti po Naujųjų metų.

Neprivaloma, tačiau galima šį reikalavimą kelti mažos vertės pirkimuose ir pirkimuose (pavyzdžiui, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, taip pat pirkimuose, kuriuos vykdo perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos).

Nuo sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas bus laikomas nepatikimu 3 metus.

Pasitikrinti, ar vykdomame pirkime dalyvaujantys tiekėjai atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nuo sausio 1 dienos bus galima adresu http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus.