„Lietuvos energija“ į ESO valdybą atrinko kandidatus, kuruosiančius šias ESO sritis: finansų ir administravimo, kliento patirties ir paslaugų, tinklų vystymo bei tinklų eksploatavimo, pranešė bendrovė. Kandidatai atrinkti viešos atrankos metu, įvertinus profesines ir dalykines savybes, įgūdžius, žinias ir patirtį bei kompetencijas, reikalingas dirbant bendrovės valdyboje.

ESO valdybos nariais atrinkti: Augustas Dragūnas, Ovidijus Martinonis, Renaldas Radvila ir Virgilijus Žukauskas. Bendrovės valdymo srities atsakomybė lieka viešos atrankos būdu atrinktam ir stebėtojų tarybos sprendimu spalio 2 d. į bendrovės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas išrinktam Mindaugui Keizeriui. Planuojama, kad sprendimą dėl visos ESO valdybos sudėties bendrovės stebėtojų taryba priims gruodžio pabaigoje.

„Atrinkti nauji ir iki šiol pareigas einantys kandidatai į ESO valdybos narius vienija skirtingas patirtis ir įgūdžius. Viešai skelbtos atrankos metu dabartiniai valdybos nariai lygiomis galimybėmis konkuravo su kandidatavusiais iš išorės. Atrinkti kandidatai savo pranašumą įrodo sukauptu įdirbiu ir profesiniais įgūdžiais. Tikiu, kad naujoji vadovų komanda jau sausį pristatys ir naująją veiklos strategiją. Joje turės būti numatyti išmanaus skirstomojo tinklo sukūrimo veiksmai, patikimo tinklo užtikrinimo strategija, rinkos įgalinimo konkurencingai veiklai planas ir vienos geriausių skirstymo kainos regione išlaikymas“, - pranešime sako „Lietuvos energijos“ vadovas ir ESO stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Į naująją ESO valdybą atrinkti A. Dragūnas ir O. Martinonis šiuo metu eina ESO valdybos narių pareigas. A. Dragūnas atsakingas už finansų ir administravimo tarnybos sritį, O. Martinonis - už tinklų vystymo tarnybą.

Valdybos nariu, atsakingu už kliento patirtį ir paslaugas, atrinktas R. Radvila šiuo metu dirba „Telia Lietuvos“ Verslo pokyčių vadovu. Jis turi sukaupęs daugiau nei 17 metų patirtį telekomunikacijų versle, rašoma pranešime. R. Radvila yra Vilniaus universiteto ekonomikos studijų bakalauras, baigęs ISM Verslo administravimo vadovų magistro studijas.

Už tinklų eksploatavimą atsakingu valdybos nariu atrinktas V. Žukauskas - energetikos sektoriaus profesionalas, elektrikas-inžinierius, dirbęs nuo žemiausių iki aukščiausių vadovo pozicijų „Lietuvos energijos“, „Rytų skirstomųjų tinklų“, „Lesto“ bendrovėse. V. Žukauskas dalyvavo tarptautinėse studijose, susijusiose su energetikos sistemos vystymu, yra baigęs Kauno technologijos universitetą. Kvalifikaciją tobulinęs įvairiuose mokymuose ir programose, rengtose pagal Lietuvos ir užsienio šalių praktiką.