Auditas parodė, kad pavojingųjų atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje neveikia taip, kad visos atliekos būtų saugiai sutvarkytos. Joje yra spragų, galinčių sukelti pavojų gamtai ir mums patiems“, – sako Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Milčiūnas.

Lietuvoje kasmet susidaro apie 163 tūkst. tonų pavojingų atliekų – panaudotos alyvos, cheminėmis medžiagomis užteršto grunto, pakuočių ir gamybos atliekų, taip pat tirpiklių, rūgščių, druskų atliekų, pavojingų atliekų iš senos elektronikos ir automobilių ir kitų.