Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms per mėnesį sumažėjo 246,3 mln., o paskolos namų ūkiams, finansų sektoriui ir valdžios sektoriui padidėjo atitinkamai 67,4 mln., 15,8 mln. ir 2,3 mln. eurų. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 8,8 mlrd., 9,4 mlrd., 1,3 mlrd. ir 395,7 mln. eurų, praneša Lietuvos bankas.

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 59,2 mln., 3,4 mln. ir 4,8 mln. - iki atitinkamai 7,6 mlrd., 689,6 mln. ir 1,2 mlrd. eurų mėnesio pabaigoje.

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 17,2 mln. - iki 20,9 mlrd. eurų. Ne finansų bendrovių, valdžios sektoriaus ir finansų sektoriaus indėliai sumažėjo atitinkamai 80,7 mln., 11,7 mln. ir 10,3 mln., o namų ūkių indėliai padidėjo 85,6 mln. eurų. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 5,7 mlrd., 1,9 mlrd., 504,3 mln. ir 12,8 mlrd. eurų.

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 53,9 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 45,4 mln. - iki atitinkamai 9,1 mlrd. ir 5,4 mlrd. eurų.