Nuo liepos 3 d. valdybos narių gretas papildė naujas valdybos narys LCKU valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Mindaugas Vijūnas.

Pasitraukus buvusiam valdybos pirmininkui ir administracijos vadovui Ramūnui Stonkui iš pareigų, valdybos pirmininko pareigas perėmė valdybos narys Ignas Jankauskas, atsakingas už partnerystę su organizacijomis bei turintis patirties asociacijų veikloje.

„Atsinaujinusi valdyba pagrindiniu iššūkiu laiko bankininkystės sistemos pokyčius dėl besiplečiančių fintech galimybių, tačiau mato didelių galimybių ateinančio laikotarpio bendrojoje žemės ūkio politikoje, kur didelis dėmesys skiriamas finansų inžinerijos priemonėms. Tikimasi, kad šioje srityje kredito unijos galės išnaudoti savo lankstumą“, – pranešime cituojamas naujasis valdybos pirmininkas.

Administracijos vadovės pareigas, valdybos sprendimu, perėmė Asociacijos valdybos narė, kvalifikuota finansų ir audito specialistė, Daiva Kuršelytė. Administracijos vadovė yra atsakinga už vidinę komunikaciją, rengia Veiklos planą, formuoja biudžetą, vykdo narių mokesčių perskaičiavimą, atlieka funkcijas, padedančias įgyvendinti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

Valdyboje toliau savo pareigas vykdo: Sigitas Bubnys (Tarptautinis bendradarbiavimas), Kristina Vogulienė (Renginių organizavimas), Rimantas Dapkus (ES projektai), Vladas Murašovas (Kooperacija ir jos plėtra).