Kaip DELFI pasakojo Kuprioniškių bendruomenės pirmininkė Alina Michaliovienė, Liepkalnio gatvėje esantis šiuo metu uždarytas sąvartynas didelių rūpesčių aplinkiniams gyventojams kelia daug metų.

„Sąvartynas atidarytas 2001 metais, o intensyviai augti pradėjo 2007–2008 metais, kadangi vyko statybos, – pasakojo ji. – Tačiau čia buvo vežamos ne tik statybinės atliekos, bet ir padangos, alyvos, visokios fekalijos pilamos. Buvo toks šiukšlių darinys, kur bet kas kraunama į krūvą – ir paukščiai skraidė, ir žiurkių buvo.“

Vėliau veikla sklype buvo sustabdyta, tačiau artimiausiu metu košmaras į Kuprioniškių kaimą gali sugrįžti.

Terminas sutartyje kelia abejonių

2017 metų pavasarį Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė žemės sklypo Liepkalnio g. 172C nuomos tikslinei statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir utilizavimo veiklai konkursą.

Jį laimėjo griovimo darbais užsiimanti „Vilniaus betono demontavimo technika“ (VBDT), tačiau prieš pradėdama vykdyti veiklą, įmonė turėjo įgyvendinti sutartyje su savivaldybe numatytas sąlygas. Viena jų – taršos ir integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimo gavimas.

„TIPK leidimą nuomininkas privalo gauti ne ilgiau kaip per 12 mėnesių“, – rašoma konkurso sąlygose. Dokumente taip pat rašoma, kad nuomininkas veiklą sklype turi pradėti ne vėliau kaip per mėnesį nuo TIPK leidimo gavimo.

Kaip DELFI nurodė Vilniaus miesto savivaldybės miesto ūkio ir transporto departamento Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vedėjas Valdas Juodis, Aplinkos apsaugos agentūra sprendimą dėl TIPK leidimo priėmė 2018 metų gegužės 4 dieną.

Taip išeitų, kad VBDT veiklą pradėti turėjo vėliausiai birželio 4 dieną. Tačiau sąvartyno teritoriją aplankę DELFI žurnalistai įsitikino, kad joje vis dar tylu. Ar VBDT nesilaiko sutarties su savivaldybe sąlygų?

Tiek V. Juodis, tiek VBDT direktorius Giedrius Masalskas tvirtino, kad sąlygų laikomasi.

„Veiklą VBDT planuoja pradėti artimiausiu metu“, – sakė V. Juodis. Jis dar pridūrė, kad statybos griovimo atliekų tinkamas, teisės aktų reikalavimus atitinkantis priėmimas ir tvarkymas yra nepaprastai aktualus Vilniaus miestui, kuriame vykdoma ir ateityje dar vyks daugybė pačių įvairiausių projektų.

G. Masalskas birželio 14 dieną DELFI nurodė, kad: „Šiuo metu vyksta veiklos organizavimo darbai“.

Keitė garantijos banką

Tai, ar VBDT laikosi sutarties sąlygų, svarbu dėl 300 tūkst. eurų banko garantijos, kurią savivaldybė galėtų pasiimti garantinio įvykio atveju, kuris apibrėžiamas kaip „bet koks nuomininko prievolių pagal nuomos sutartį ir (ar) jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas“.

Beje, gegužę VBDT nusprendė pakeisti garantijos banką iš „Luminor“ į SEB. G. Masalskas nurodė, kad SEB pasiūlė palankesnes sąlygas.

„Visiems mūsų klientams nuo 2018 metų balandžio teikiame SEB banko garantijas“, – sakė jis.

Savo ruožtu V. Juodis patvirtino, kad savivaldybė turi VBDT pateiktą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją, išduotą SEB banko 300 tūkst. eurų sumai.

DELFI dėl VBDT garantijos teiravosi ir SEB banko, tačiau jo atstovė spaudai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė nurodė, kad visi atvejai, susiję su klientų įsipareigojimais bankui ir jų sutartimis su banku, yra konfidencialūs.

Leidimą tik pakeitė

Kaip aiškino V. Juodis, VBDT gautas TIPK leidimas iš tikrųjų yra tiesiog pakeistas anksčiau sąvartyne šeimininkavusio „First Opportunity OÜ“ (buvusi „Bionovus“ – koncerno „Icor“ (buvęs „Rubicon“) leidimas.

„Ilgiausiai užtruko esamo TIPK leidimo, išduoto „First Opportunity OÜ“, su kuriuo turėta sutartis yra pasibaigusi jau 2016 metų balandžio 22 dieną, pakeitimo procesas.

Aplinkos apsaugos agentūra sprendimą dėl esamo TIPK leidimo keitimo priėmė tik 2018 gegužės 4 dieną, ir patikslino įrenginio (statybinių atliekų aikštelės) veiklos vykdytojų rekvizitus, padalinant įrenginį dviem veiklos vykdytojams – VBDT ir „First Opportunity OÜ“, – sakė jis.

A. Michaliovienė DELFI teigė, kad toks tik TIPK leidimo rekvizitų pakeitimas negali VBDT leisti sąvartyne vykdyti veiklos. Tačiau G. Masalskas šiuo klausimu turėjo savo nuomonę.

Jo teigimu, naujo poveikio aplinkai vertinimo nereikia: „nes naujo pobūdžio veikla nenumatoma, atliekų tvarkymo veiklos mastas nedidėja, joks teisės aktas jokių bendruomenių sutikimų veikos tęsimui nenumato“.

„Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė neprojektuoja, nestato, nerekonstruoja, nevaldo ir neturi nuosavybės teise jokių statinių, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, taip pat neplanuoja šių statinių teritorijų (neformuoja sklypų laisvoje žemėje ir nerengia detaliojo planavimo dokumentų), sanitarinių apsaugos zonų taisyklių reikalavimai bendrovės valdomiems sklypams netaikomi“, – pridūrė G. Masalskas.

Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė Justina Černienė DELFI patvirtino, kad ji iš tiesų patikslino TIPK leidimo rekvizitus.

„Agentūra atsižvelgdama į įrenginio pasidalijimą tarp dviejų ūkio subjektų ir įvertinusi TIPK leidime nurodytas veiklos apimtis taip pat nurodė sąlygą, kad per visą įrenginio eksploatavimo laikotarpį sąvartyne gali būti šalinama 927 596 tonų atliekų.

Agentūra žino apie Kuprioniškių bendruomenės keliamus klausimus. Ne kartą esame susitikę ir aptarę situaciją, galimus problemų sprendimo būdus, teisinį reguliavimą. Pažymėtina, jog 2018 metų balandžio 27 dieną VBDT prašymas kartu su Kuprioniškių bendruomenės atstovais buvo aptartas bendro susitikimo agentūroje metu, dar prieš priimant sprendimą tikslinti TIPK leidimo rekvizitus“, – sakė J. Černienė.

Foto: Kuprioniškių bendruomenė

Griežti reikalavimai konkurso sąlygose

Savivaldybės paskelbtame sklypo nuomos konkurse buvo nurodyta sąlyga, kad jog dalyvis per pastaruosius 3 metus turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį statybos ir griovimo atliekų perdirbimo srityje ir vidutiniškai per metus perdirbti ne mažiau kaip 100 tūkst. tonų statybos ir griovimo atliekų.

V. Juodis sakė, kad toks reikalavimas nustatytas orientuojantis į „Bionovus“ (dabar „First Opportunity OÜ“) Liepkalnio g. 172C iki 2016 balandžio 22 dienos vykdytas statybos ir griovimo atliekų tvarkymo apimtis.

„Iš „Bionovus“ pateiktų ataskaitų matosi, kad pavyzdžiui 2011 metais aikštelėje gauta 102 150 tonų atliekų, 2012 metais – 106 134 tonų, 2013 metais – 135 048 tonų“, – nurodė jis.

Konkurse taip pat buvo sąlyga, kad jo dalyviai nebūtų padarę aplinkosaugos pažeidimų.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus vedėjas Tomas Kasperovičius DELFI nurodė, kad 2016 metais VBDT direktoriui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už statybinių atliekų tvarkymo veiklą neturint taršos leidimo G. Vilko g. 2 Vilniuje, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutiniu ir neskundžiamu sprendimu šis protokolas buvo panaikintas.

„Daugiau administracinio teisės pažeidimo protokolų Vilniaus RAAD nėra surašęs“, – sakė jis.

Tačiau buvęs Vilniaus RAAD darbuotojas Evaldas Matonis DELFI tvirtino, kad pats asmeniškai VBDT yra surašęs keturis protokolus.

„Keturios sankcijos juridiniam asmeniui, tai irgi administracinė nuobauda. Jeigu jie sako, kad 2017 metais tai nėra surašyta, tai jie akivaizdžiai meluoja, nes turiu dokumentus“, – sakė jis.

Veiklos vykdyti negali

Kaip skelbta savivaldybės pranešime apie konkursą, Liepkalnio g. 172C sklypo nuomos pradinė metinė kaina – 3 248 eurai.

G. Masalskas sakė, kad, kaip ir privalu pagal sutartį, nuomos mokestis pradėtas skaičiuoti nuo 2018 metų birželio, t.y. sekantį mėnesį po TIPK leidimo gavimo.

„Jis mokamas kas ketvirtį, jį apskaičiuoja savivaldybės specialistai, tikslias sumas žinosime ketvirčio gale“, – nurodė jis.

Savo ruožtu A. Michaliovienė teigė, kad VBDT veiklos sąvartyne pradėti negali.

„Jie į leidimą buvo įtraukti pasinaudojant teisės aktų spragomis, – aiškino ji. Mūsų bendruomenė padarė labai daug, kad situacija pasikeistų į geresnę pusę, tačiau, kaip matome, niekas nenori prisiimti atsakomybės.“

Kuprioniškių bendruomenės pirmininkė DELFI pateikė gegužės pradžioje įvairioms institucijoms išsiųstą skundą, kuriame reikalaujama panaikinti VBDT turimą TIPK leidimą.

A. Michaliovienės argumentai: „neįvykdyti Vilniaus RAAD nurodymai, yra atliekų perviršis sąvartyne, atliekos neišrūšiuotos, neišvežtos; 500 metrų sanitarinės apsaugos zona neįregistruota ir faktiškai jos neįmanoma įregistruoti ateityje; neatliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; neatliktas poveikio aplinkai vertinimas; Seimo kontrolierius rekomendavo naikinti TIPK leidimą; nauja įmonė ir savivaldybė ketina plėsti atliekų šalinimo perdirbimo veiklą“.

Ji dar pasakojo, kad kaime daug žmonių mirė nuo vėžio. „Aišku, tai neįrodoma, kad čia nuo to, bet niekas neįrodė, kad ne nuo to“, – sakė pašnekovė.