Kompensacijų dydis nekinta

Vyriausybės šią savaitę patvirtintame projekte numatyta, kad darbdaviams, įdarbinantiems dėl jėgainės uždarymo atleistus darbuotojus, už kiekvieną darbo vietą bus išmokamos 18,62 (vietoj 24) minimalių mėnesio algų (MMA) dydžio kompensacijos. Atitinkamai keičiasi ir kitos susijusios išmokos.

„Kompensacijų dydis nemažėja. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant mokesčių reformą, bus sujungtos darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos, yra tikslinami subsidijų dydžiai (...) Pokyčiai susiję su minimalios mėnesio algos didėjimu – dėl socialinio draudimo įmokos tarifo perkėlimo nuo darbdavio ant darbuotojo „pečių“, priskaičiuotas darbo užmokestis didės 1,289 karto“, – komentare BNS teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pasak jos, kadangi daugelis socialinio draudimo ir kitų išmokų yra susijusios su paskaičiuotu darbo užmokesčiu, jas reikia mažinti 1,289 karto. Numatoma, kad šios kompensacijos, kaip ir dabar, bus finansuojamos iš valstybės biudžeto.

Ministerija taip pat pažymi, kad šiuo metu nėra asmenų, pasirinkusių tokį įsidarbinimo būdą.

„Šiuo metu nėra asmenų pasirinkusių įdarbinimą kompensuojamoje darbo vietoje. (...) Atleisti iš darbo IAE darbuotojai gali pasirinkti arba įdarbinimą kompensuojamose darbo vietose, arba papildomas socialines garantijas (pasirinkęs įsidarbinimą kompensuojamoje vietoje, neturi teisės į papildomas socialines garantijas)“, – rašo ministerija.

Subsidijuojamos darbo vietos nevilioja

Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vedėjas Eugenijus Tamonis teigė, kad įdarbinant į tokias vietas, 2009-2010 metais dalyvavo vienas darbdavys, buvo įdarbinti du atleisti darbuotojai, o subsidijoms panaudotas 8341 euras. Duomenys pateikti nuo 2005 metų, kai darbo birža pradėjo šio įstatymo administravimą.

Pasak E. Tamonio, papildomos socialinės garantijos atleistiems darbuotojams atrodo patrauklesnės. Pernai papildomos išeitinės išmokos vienam atleistajam sudarė 8702,44 euro, vidutinė vieno mėnesio priešpensinė bedarbio išmoka – 300,97 euro, ji mokama iki senatvės pensijos amžiaus sukakties.

„Dėl šių priežasčių atleisti iš darbo darbuotojai renkasi išmokas, o ne įdarbinimą į kompensuojamąsias darbo vietas, kuomet subsidija yra mokama darbdaviui. Atleisti iš darbo darbuotojai, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, yra darbo rinkoje papildomai remiami asmenys“, – BNS sakė E. Tamonis.

Jo duomenimis, 2017 metais iš IAE buvo atleisti 88 darbuotojai, iš jų dauguma įsidarbina tarpininkaujant darbo biržai.

IAE Nepriklausomos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Ilona Nekrošienė teigė, kad dabar Vyriausybės patvirtinti ir Seimo sprendimo laukiantys pakeitimai nėra aktualūs.

„Manome, kad iš esmės tai nei valstybės, nei darbdavių, nei IAE atleistų ar atleidžiamų darbuotojų neįtakos. Nes, pagal mūsų turimus duomenis, minėto straipsnio nuostatomis paskutinį kartą pasinaudojo du iš įmonės atleisti IT specialistai (...) Įstatymo įtvirtinta priemonė nėra pakankama ir patraukli, nes pagal faktą taikytina vienetiniais atvejais. Ignalinos AE regionui iš valstybės pusės reikėtų kur kas didesnio dėmesio ir konkrečios regiono plėtros strategijos“, – BNS komentavo I. Nekrošienė.

Pasak jos, įstatymas taikomas darbuotojams, kurie priimti į darbą iki 2-ojo elektrinės bloko sustabdymo – iki 2010 metų sausio 1 dienos. Šiuo metu IAE tokių darbuotojų – 1421.

Lietuva uždaryti Ignalinos AE įsipareigojo stodama į ES. Jėgainė galutinai sustabdyta 2009-ųjų pabaigoje, o jos uždarymo darbai turėtų trukti iki 2038 metų.