Remiantis kompetentingų Lietuvos institucijų informacija, Užsienio reikalų ministerijos notoje rašoma, kad Ignalinos atominėje elektrinėje minėtu laikotarpiu neįvyko jokių pavojų visuomenei keliančių incidentų, radiacinis fonas pakitęs nebuvo.

Notoje taip pat pažymima, kad, įgyvendinant Ignalinos atominės elektrinės uždarymo projektus, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (B2/3/4 projektas) yra vykdomi karštieji bandymai naudojant radioaktyviąsias atliekas. Bandymų metu paaiškėjo, kad du radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų atliekų saugyklų kranai neatitinka techninio projekto reikalavimų, todėl radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš esamų saugyklų darbai buvo sustabdyti, iki kol bus pašalinti nustatyti neatitikimai.

Lietuvos kompetentingų institucijų vertinimu, nurodyti techninės įrangos neatitikimai projekto reikalavimams negali būti klasifikuojami kaip incidentai pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES), nes darbuotojų apšvitos dozių ribinės vertės nebuvo viršytos ir radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinką bei konteinerių užkrovimo radioaktyviosiomis atliekomis radioaktyvumo lygio viršijimo nenustatyta.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos notoje akcentuojama, kad, plėtojant branduolinę energetiką, ypatingai svarbus operatyvus keitimasis informacija, ypač incidentų ir avarijų atveju, todėl Baltarusija yra raginama paspartinti dvišalio susitarimo tarp Lietuvos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija saugos reguliavimo srityje naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams ir ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją derinimą.

Tai ypač svarbu dėl Baltarusijos plėtojamo Astravo atominės elektrinės projekto ir jį lydinčių dažnų incidentų bei nuolatinių darbo saugos pažeidimų.

Užsienio reikalų ministerija primena, kad kovo 12-16 dienomis Baltarusijoje lankėsi Europos Komisijos sudaryta Astravo atominės elektrinės streso testų tarpusavio peržiūros ekspertų misija, kuri vertina Astravo jėgainės projekto rizikas ir atsparumą išoriniams veiksniams (pvz. ekstremaliems gamtiniams reiškiniams, sunkaus lėktuvo kritimui ir pan.). Ekspertų išvadų ir rekomendacijų tikimasi 2018 metų birželio-liepos mėnesiais.

Kaip ELTA jau skelbė, kovo 14-ąją Baltarusija Lietuvai įteikė notą dėl neva pernai Ignalinos atominėje elektrinėje įvykusio incidento. Notoje išreikštas susirūpinimas, kad apie incidentą nebuvo tinkamai informuota Baltarusija.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius tą dieną Eltai sakė, kad Baltarusija taip siekia pavaizduoti, jog Lietuvoje su branduoline sauga, kaip ir Baltarusijoje, yra ne viskas tvarkoje, ir naudoja tai savo propagandos tikslais.