„Suprantame, kad pateiktas pasiūlymas dėl pastoviosios dalies įvedimo „Standartiniame“ mokėjimo plane nepakankamai išdiskutuotas, todėl toliau dirbsime derindami visų šalių nuomones ir argumentus.

Pokyčiui įgyvendinti reikia daugiau diskusijų, todėl savo siūlymą atidedame. Dabar visą dėmesį skirsime išsamiam šio klausimo aptarimui su visomis suinteresuotomis pusėmis ir bendravimui su visuomene“, – bendrovės išplatintame sako jos valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.

„Eso“ artimiausiu metu pateiks Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai perskaičiuotas elektros kainas be pastoviosios dalies „Standartiniame“ tarifų plane.

„Eso“ nuomone, pastoviosios dalies atsiradimas kainodarą padarytų ekonomiškai teisingesnę visiems – tiek atokių vasarnamių gyventojams, tiek daug energijos naudojantiems klientams didžiuosiuose miestuose. Tokie kainodaros pokyčiai niekaip nedarytų įtakos bendroms įmonėms pajamoms, nes atsiradus pastoviajai kainos daliai, sumažėtų kintamoji.

Bendrovė nurodo, kad elektros tinklo priežiūros sąnaudos yra pastovios. Tinklas nesidėvi nuo suvartotos elektros – jam reikalinga nuolatinė priežiūra, nepriklausomai nuo paskirstomo elektros kiekio.

Užsienio šalių pavyzdžiai rodo, kad pastoviosios dalies įvedimas leidžia optimizuoti tinklo veiklą, o mažėjančios sąnaudos teigiamai veikia elektros kainą.

Minėtas atsiskaitymo modelis taikomas kitų komunalinių paslaugų teikėjų Lietuvoje ir užsienyje, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją. Dalis „Eso“ klientų jau nuo 2011 m. naudojasi mokėjimo planais „Namai“ ir „Namai plius“, kurie turi pastoviąją dedamąją.

Primename, kad apie planus dėl naujo mokesčio „Eso“ pranešė trečiadienį. Bendrovės Visuomeninio tiekėjo departamento direktorius Ramūnas Kiaulėnas pristatydamas planus tada sakė:

„Siekiame, kad visi klientai tolygiau arba teisingiau prisidėtų prie elektros tinklų darbo ir eksploatacijos palaikymo. Visai nesvarbu, ar namų ūkis per mėnesį sunaudojo 10 ar 100 kilovatvalandžių – tinklą naudojame tą patį, o jo eksploatacija irgi kainuoja tiek pat“.

Paklaustas, kaip nustatytas 1 Eur abonentinis mokestis arba pastovi dedamoji, jis aiškino:

„Tai yra pastovus dydis, tiesiog norime paprastumo klientui, kad būtų paprastai prisimenama, kad būtų paprasta suskaičiuoti.“

Tačiau tokiems bendrovės ketinimams iš karto pasipriešino Energetikos ministerija, kuri valdo valstybei priklausančių energetikos bendrovių akcijas.

„Energetikos ministerija nepritaria „Eso“ pristatytam siūlymui įvesti privalomą fiksuotą pastovią elektros kainos dalį. Tai paliestų visus elektros vartotojus, o ypač elektros kainų pokyčiams jautriausius gyventojus, kurie paprastai suvartoja mažiausiai elektros energijos, todėl, neišdiskutavus tokio siūlymo, jam neturėtų būti pritarta", – rašoma ministerijos komentare.

„Šie siūlymai nebuvo suderinti su Energetikos ministerija. Mūsų nuomone, dabar pasiūlyta kainodara, įvedant fiksuotą mokestį, nėra socialiai teisinga, nes toks pats mokestis būtų mokamas nepriklausomai nuo suvartoto energijos kiekio ir turimos elektros galios. Bet kokius naujus kainodaros siūlymus reikia išsamiai išdiskutuoti ir įvertinti, kad jie nedarytų jokios neigiamos įtakos vartotojams“, – cituojamas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.