„Lietuvos geležinkelių“ grupėje dalis tų pačių paslaugų būdavo dubliuojamos. Pavyzdžiui, riedmenis remontuodavo tiek patys „Lietuvos geležinkeliai“, tiek jiems priklausanti bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD). Geležinkelį remontuodavo ir patys „Lietuvos geležinkeliai“, ir kita grupės įmonė - Geležinkelio tiesimo centras (GTC). Pastatus prižiūrėdavo „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojai, tačiau dalį susijusių paslaugų teikdavo antrinė įmonė „Gelsauga“.

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška teigia, kad esant tokiai padėčiai, buvo švaistomi ištekliai.

„Tiek įrengimai, tiek patalpos buvo išnaudojamos neracionaliai, o darbuotojai turėjo atlikti daugybę nereikalingų funkcijų. Visa tai „Lietuvos geležinkeliams“ kas mėnesį kainuodavo daugiau nei po milijoną eurų, todėl turėjome imtis greitų sprendimų“, - sakė M. Bartuška.

Vasaros pradžioje bendrovė nusprendė kelio ir riedmenų remonto bei pastatų priežiūros paslaugas, kurios reikalingos „Lietuvos geležinkelių“ veiklai užtikrinti, sukoncentruoti antrinėse bendrovėse. Į jas perkelti ir „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojai, kurie anksčiau tuos pačius darbus atliko bendrovės viduje.

Dėl minėtų paslaugų teikimo „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė sutartis su trimis grupės įmonėmis, kurios galios iki kitų metų pabaigos. Šiems vidaus sandoriams sudaryti buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos leidimas.

Bendra sutarčių vertė per dvejus metus - 148 mln. eurų, arba vidutiniškai 74 mln. eurų vieneriems metams. Praėjusiais metais „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė vidaus sandorių už panašią sumą. Tačiau, kaip pažymi M. Bartuška, šiemet sutartys su grupės įmonėmis sudaromos tam, kad būtų efektyviau išnaudojami „Lietuvos geležinkelių“ grupės resursai.

Vien į VLRD, remontuojantį riedmenis, iš „Lietuvos geležinkelių“ perkelta daugiau kaip 800 žmonių. Atliekant planinius remontus VLRD, sąnaudos sumažėjo beveik 6 proc. Skaičiuojama, kad sutelkus remonto paslaugas VLRD, per metus bus sutaupyti 2,34 mln. eurų.

Kelio gedimų šalinimas ir remontas sutelktas GTC, į kurį planuojama perkelti apie 300 „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojų. Atsisakius besidubliuojančių kelio remonto funkcijų, per metus planuojama sutaupyti 8,3 mln. eurų.

Tuo metu į „Gelsaugą“ perkelta apie 70 pastatų priežiūros specialistų. Dėl centralizuotos pastatų ūkio priežiūros teigiamas efektas „Lietuvos geležinkeliams“ per vienerius metus sieks 1,43 mln. eurų.

Paslaugų sutvarkymas - tik dalis būtinų permainų efektyvumui padidinti. Šiuo metu atliekama studija dėl „Lietuvos geležinkelių“ valdymo modelio. Nuo šios studijos rezultatų priklausys tolesni sprendimai dėl „Lietuvos geležinkelių“ grupės vystymo.