Nors palūkanos tebėra mažos, SEB banko indėlių portfelis (įskaičiuojant finansų institucijų lėšas) augo panašiu tempu - padidėjo 6 proc. ir buvo 5,1 mlrd. eurų.

Pasak SEB banko valdybos pirmininko ir prezidento Raimondo Kvedaro, svarbus Lietuvos ekonomikos augimo variklis šiais metais buvo namų ūkių vartojimas, kurį skatino augęs vidutinis darbo užmokestis. Per tris šių metų ketvirčius bankas gyventojams suteikė 7 proc. daugiau būsto ir vartojimo kreditų (298 mln. eurų) negu atitinkamu laikotarpiu pernai.

„Paskolų įmonėms vertė išliko panaši: mažoms ir vidutinėms įmonėms suteiktų paskolų vertė buvo tokia pat kaip ir pernai tuo pačiu laikotarpiu (388 mln. eurų), didelėms įmonėms suteiktų paskolų vertė buvo 833 mln. eurų, t. y. 2 proc. didesnė negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso per tris šių metų ketvirčius gyventojams ir įmonėms SEB bankas suteikė 1,55 mlrd. eurų naujų paskolų - 2 proc. daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai (1,52 mlrd. eurų)“, - sakė R.Kvedaras.

Bankas keičia savo klientų aptarnavimo modelį, 99 proc. lėšų pervedimo operacijų klientai atlieka savarankiškai internetu ar naudodamiesi mobiliąja programėle. Dėl to 15 iš 33 skyrių jau veikia kaip konsultacijų skyriai, kur grynųjų pinigų operacijas klientai atlieka savitarnos zonose, o nuo metų pradžios šiuose skyriuose jau 24 tūkst. klientų konsultuoti asmeninių finansų klausimais. Elektroninių užklausų šiemet padaugėjo 13 proc. ir tiek pat sumažėjo skambučių telefonu. Internetu klientai nuo metų pradžios pateikė beveik 24 tūkst. kredito paraiškų (vartojimo, būsto, kt.) ir sudarė beveik 18 tūkst. indėlio sutarčių.„

Per devynis šių metų mėnesius SEB bankas uždirbo 65 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (2 proc. mažiau negu 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu, kai uždirbo 66,2 mln. eurų), o SEB banko grupė uždirbo 63,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (1 proc. mažiau negu 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu, kai uždirbo 64,5 mln. eurų). Neįskaičiuojant 2016 metų vienkartinių pajamų (už „VISA Europe Limited“ akcijų pardavimą) ir nebūdingų sąnaudų (atidėjinių nenaudojamiems pastatų plotams), SEB banko grupės grynasis pelnas išaugo 28 procentais.

SEB banko grupės nuosavas kapitalas rugsėjo 30 d. buvo 738 mln. eurų (2016 m. rugsėjo 30 d. - 767 mln. eurų), t. y. sumažėjo 4 proc. dėl metų pradžioje išmokėtų dividendų „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

SEB banko grupės turtas rugsėjo 30 d. buvo 7,7 mlrd. eurų (2016 m. rugsėjo 30 d. - 7,4 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 5 procentais.

SEB banko grupės trijų šių metų ketvirčių pajamos buvo 129,6 mln. eurų, pernai tuo pačiu laikotarpiu - 141,1 mln. eurų. Neįskaičiuojant vienkartinių pajamų už „VISA Europe Limited“ akcijų pardavimą, 2016 m. trijų ketvirčių pajamos buvo 119,7 mln. eurų. Neįskaičiuojant šių vienkartinių pajamų, SEB banko grupės 2017 m. trijų ketvirčių pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 8 procentais.

Per tris šių metų ketvirčius SEB grupės įmonės į Lietuvos biudžetą sumokėjo 40,2 mln. eurų įvairių mokesčių.

AB SEB banko grupę Lietuvoje sudaro SEB bankas, „SEB investicijų valdymas“, „SEB Venture Capital“. Be to, Lietuvoje veikia ir kitos SEB grupės įmonės: „SEB gyvybės draudimas“, „Litectus“, SEB grupės paslaugų teikimo centras Vilniuje.