Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2017 m. antrąjį ketvirtį sudarė 13,1 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,7 procentinio punkto, per metus – 2,6 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2017 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,6 proc., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, jis sumažėjo 0,3 procentinio punkto.

2017 m. antrąjį ketvirtį buvo 102,2 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 15,5 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 15,5 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 1,5 tūkst.

Ilgalaikių bedarbių buvo 38,7 tūkst., arba 37,9 proc. visų bedarbių. 2017 m. antrąjį ketvirtį ilgalaikių bedarbių, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, buvo 3,7 tūkst. mažiau, o palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu – 8,1 tūkst. mažiau.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2017 m. antrąjį ketvirtį sudarė 70,6 proc., per ketvirtį jis padidėjo 1,6 procentinio punkto, per metus – 1,1 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 0,2 procentinio punkto aukštesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 70,7 ir 70,5 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2017 m. antrąjį ketvirtį sudarė 31,6 proc., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu ir antruoju 2016 m. ketvirčiu, jis padidėjo 2,3 procentinio punkto.

2017 m. antrąjį ketvirtį 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis toliau didėjo ir sudarė 66,2 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,9 procentinio punkto, per metus – 1,4 procentinio punkto.

2017 m. antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 465 tūkst., palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 2 tūkst.

2017 m. antrąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 363 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 17,5, tūkst., per metus – sumažėjo 4,9 tūkst.

2017 m. antrąjį ketvirtį dirbo 102,9 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 4,7 tūkst., per metus – 0,3 tūkst.

2017 m. antrąjį ketvirtį buvo 942,9 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (56,5 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2017 m. antrąjį ketvirtį 207,4 tūkst., arba 63,7 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,9 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.