Veiklos pajamos iki atidėjimų padidėjo 18,5 proc. iki 954,2 mlrd. rublių, veiklos išlaidos – 7,9 proc. iki 284,3 mlrd. rublių.

Atidėjimai galimiems nuostoliams dėl kreditavimo padengti šiemet sausį-liepą buvo 6,5 proc. didesni – 204,2 mlrd. rublių.

Turtas per septynis šių metų mėnesius paaugo 2 proc. iki 22,411 trln. rublių, paskolų įmonėms portfelis – 3,2 proc. iki 11,696 trln. rublių, kreditų gyventojams – 4 proc. iki 4,511 trln. rublių.

Gyventojų indėlių padaugėjo 1,6 proc. iki 11,636 trln. rublių, įmonių lėšų – 1,1 proc. iki 5,461 trln. rublių.

„Sberbank“, kurio pagrindinis akcininkas yra centrinis bankas, grynąjį pelną 2016-aisiais padidino 2,2 karto.