Paskolų ir lizingo portfelio augimą lėmė stabilios įmonių investicijos ir aktyvus gyventojų skolinimasis. SEB banko indėlių portfelis (įskaičiuojant finansų institucijų lėšas) ir toliau didėjo, nors palūkanos buvo mažos – jis padidėjo 5 proc. ir buvo 5,1 mlrd. eurų.

Pasak SEB banko valdybos pirmininko ir prezidento Raimondo Kvedaro, pirmą šių metų pusmetį gyventojams ir įmonėms SEB bankas suteikė 1,1 mlrd. eurų naujų paskolų – tiek pat kiek ir 2016 metų pirmą pusmetį.

Namų ūkių vartojimas ir toliau yra laikomas svarbiausiu Lietuvos ekonomikos augimo varikliu. Tai rodo ir didėjantis bankų finansavimas: daugiau skolinosi gyventojai – šių metų pirmą pusmetį bankas jiems suteikė beveik penktadaliu (18 proc.) daugiau naujų būsto ir vartojimo kreditų (205 mln. eurų) negu atitinkamą laikotarpį 2016 metais.

Pirmą pusmetį SEB bankas uždirbo 41,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (7 proc. mažiau negu 2016 metų pirmą pusmetį, kai uždirbo 45,1 mln. eurų), o SEB banko grupė uždirbo 40 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (7 proc. mažiau negu 2016 metų pirmą pusmetį, kai uždirbo 43,1 mln. eurų). 2017 metų pirmo pusmečio pelno mažėjimui įtakos turėjo 2016 metais gautos vienkartinio pobūdžio pajamos už „VISA Europe Limited“ akcijų pardavimą.

SEB banko grupės nuosavas kapitalas 2017 m. birželio 30 d. buvo 714 mln. eurų (2016 m. birželio 30 d. – 746 mln. eurų), t. y. sumažėjo 4 proc. dėl metų pradžioje išmokėtų dividendų patronuojančiai bendrovei „Skandinaviska Enskilda Banken AB“.

SEB banko grupės turtas 2017 m. birželio 30 d. buvo 7,7 mlrd. eurų (2016 m. birželio 30 d. – 7,0 mlrd. eurų), t. y. padidėjo 10 procentų.

SEB banko grupės 2017 metų pirmo pusmečio pajamos buvo 83,9 mln. eurų (2016 metų pirmą pusmetį – 98,1 mln. eurų). Neįskaičiuojant 2016 metų pirmo pusmečio vienkartinio pobūdžio pajamų (už „VISA Europe Limited“ akcijų pardavimą) 2017 metų pirmą pusmetį SEB banko grupės pajamos padidėjo 9 procentais.

SEB banko grupę Lietuvoje sudaro SEB bankas, „SEB investicijų valdymas“, „Venture Capital“.