Vienas iš investicinių prioritetų, įvardytų 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje - „biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas“. Šiam prioritetui įgyvendinti numatyta regioninė priemonė „Kraštovaizdžio apsauga“.

Planuojama rajone tvarkyti teritorija apima keturias vietoves už Kauno miesto ribos vakarų kryptimi Kačerginės link. Bendras tvarkomų teritorijų plotas - 2,78 ha. Teritorijos ribojasi su Nemuno upe, nacionaline dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-Zapyškis ir apima dirbtinai suformuoto pylimo šlaitą.

Anot Kauno rajono mero patarėjo Edmundo Mališausko, šios vietos buvo pažeistos, todėl projektu planuojama atkurti natūralų reljefą, sunaikinti čia išsikerojusias invazines rūšis ir atkurti natūralių pievų buveines. Įgyvendinus projektą, bus atverti ir visuomenei pristatyti panoraminiai vaizdai į Nemuno ir Nevėžio slėnių kraštovaizdį, sukurta vietovių lankymui bei jų pažinimui tinkama infrastruktūra.

Pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“, savivaldybės gali inicijuoti įvairius projektus, skirtus kraštovaizdžiui formuoti ir ekologinei būklei gerinti teritorijose, kurios patenka į gamtinį karkasą: vandens telkinių pakrantėse, želdynuose, savivaldybių įsteigtuose draustiniuose ir kt.

Šiais projektais tikimasi didinti visuomenės, specialistų žinias apie kraštovaizdį, jo pobūdį ir vertę, stiprinti bendruomeniškumą ir atsakomybę už supančios aplinkos kokybę.

Analogiškus projektus, anot Aplinkos apsaugos agentūros, planuoja įgyvendinti apie 40 šalies savivaldybių.